Lựa Chọn

Gan Dạ

Gan Dạ

Có thể nói tính gan dạ (dũng cảm) là một trong những đặc điểm để miêu tả một linh hồn đã trưởng thành, nhưng bạn sẽ cần tập quan sát chính mình để nhận ra 2 dạng gan dạ khác nhau: Một là gan dạ có tính chất sợ hãi/tách biệt, một...

Thú Vui

Thú Vui

Khương Thái Công từng nói với Văn Vương: “Biết sống an vui, ấy là Đạo”.Thú vui là tất cả những gì dù đơn giản nhất mà khi làm ta thấy vui. Dù không được trả công để làm, ta vẫn thích làm và mỗi khi có thời gian riêng...

R.e.s.t.!

R.e.s.t.!

R - Relax (thư giãn), E - Evaluate (đánh giá), S - Set Intention (xác định ý muốn), T - Take action (hành động)R - Relax (thư giãn)E - Evaluate (đánh giá)S - Set Intention (xác định ý muốn)T - Take action (hành động)Đây là một hệ thống đơn giản giúp ta...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Hạnh Phúc

Hạnh Phúc

Wayne Dyer viết: “Ở bất cứ thời điểm nào trong đời, bạn cũng có tất cả mọi thứ bạn cần để an lạc hoàn hảo và hạnh phúc tuyệt đối rồi.” Vì lựa chọn “thấy” thế giới như thế nào là ở tự do ý chí nơi chính bạn.Hạnh Phúc là một...

Hết Phim

Hết Phim

Trí tuệ thực sự nằm trong một tư duy rằng chúng ta chỉ là một hình ảnh thoáng qua trong suốt chiều dài của lịch sử vũ trụ và rằng thời gian của ta là hữu hạn.Được mời tới nói chuyện trong một buổi lễ tốt nghiệp đại học, Steve Jobs đã không nói về...

Cái Quai

Cái Quai

Nhà triết học Epictetus dạy học trò rằng: “Mọi thứ đều có hai quai. Giả sử như người anh em của ta đối xử với ta tồi tệ, đừng nắm vào cái quai “tồi tệ” ấy, mà hãy nắm vào cái quai “người anh em”, người đã cùng trải qua bao nhiêu vui buồn...

Tĩnh Tâm

Tĩnh Tâm

“Con người cao quý nhất là con người vô sự”. (Thích Nhất Hạnh)Vào một ngày nọ cách đây hơn một ngàn năm, nhà triết học Lucius Annaeus Seneca cố gắng giữ cho tâm ở trong Chánh Niệm. Tiếng chó sủa, người bán hàng rong trên phố làm cho...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm