SỨC MẠNH CỦA SỰ KHÍCH LỆ PDF

LỜI GIỚI THIỆU

CHƯƠNG MỘT - Cuộc gặp gỡ tình cờ...

CHƯƠNG HAI - Sự thông thái từ người phụ nữ...

CHƯƠNG BA - Một cuộc trò chuyện thú vị

MỘT VÀI VÍ DỤ VỀ CÁCH PHẢN HỒI TÍCH CỰC - KHÍCH LỆ

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Ở CÔNG SỞ

Ở NHÀ

MỘT VÀI VÍ DỤ VỀ NHỮNG PHẢN HỒI CHUYỂN HƯỚNG

Ở CÔNG SỞ

Ở NHÀ

CHƯƠNG BỐN - Áp dụng hiệu quả ở công ty

CHƯƠNG NĂM - Áp dụng tích cực trong gia đình

CHƯƠNG SÁU - Bài học lớn lao từ một điều bình dị

PHẦN KẾT

Sức mạnh của sự khích lệ

“Khi bạn đối xử với một người theo cách như thế nào thì họ sẽ có khuynh hướng trở thành người như vậy.

Sự khích lệ công nhận những mặt tích cực của người khác sẽ là một nguồn động viên to lớn có sức mạnh diệu kỳ hơn là chỉ để ý vào những lỗi lầm...”

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh