Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 6. Tái Sanh - Vô Sanh

MI TIÊN VẤN ÐÁP: CÂU 6. TÁI SANH - VÔ SANH

Nghỉ ngơi một lát, vua lại hỏi:

  • Có ai chết rồi mà không sanh trở lại chăng?
  • Thưa, có kẻ sanh trở lại và có người không sanh trở lại.
  • Điều kiện nào để một người bị tái sanh? Và điều kiện nào để một người được vô sanh?
  • Tâu, người nào còn tham sân si, phiền não, người ấy còn tái sanh; người nào tiêu diệt được tham sân si, phiền não, người ấy sẽ vô

Nghe trả lời vậy, đức vua lại đâm ra tò mò:

  • Vậy đại đức đã vô sanh chưa?
  • Tâu, nếu bần tăng còn phiền não, còn ham muốn sự sống thì bần tăng còn tái sanh; ngược lại, bần tăng sẽ vô sanh!

Đức vua lại tán thán:

  • Tuyệt vời thay là cách trả lời của bậc trí tuệ!

* * *

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh