Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 6. Tái Sanh - Vô Sanh

MI TIÊN VẤN ÐÁP: CÂU 6. TÁI SANH - VÔ SANH

Nghỉ ngơi một lát, vua lại hỏi:

  • Có ai chết rồi mà không sanh trở lại chăng?
  • Thưa, có kẻ sanh trở lại và có người không sanh trở lại.
  • Điều kiện nào để một người bị tái sanh? Và điều kiện nào để một người được vô sanh?
  • Tâu, người nào còn tham sân si, phiền não, người ấy còn tái sanh; người nào tiêu diệt được tham sân si, phiền não, người ấy sẽ vô

Nghe trả lời vậy, đức vua lại đâm ra tò mò:

  • Vậy đại đức đã vô sanh chưa?
  • Tâu, nếu bần tăng còn phiền não, còn ham muốn sự sống thì bần tăng còn tái sanh; ngược lại, bần tăng sẽ vô sanh!

Đức vua lại tán thán:

  • Tuyệt vời thay là cách trả lời của bậc trí tuệ!

* * *

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh