Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 7. Chú Tâm

MI TIÊN VẤN ÐÁP: CÂU 7. CHÚ TÂM

Bạch đại đức, tâm niệm đúng, chú tâm đúng thì có thể nào thành bậc vô sanh được chăng?

Tâu đại vương, không phải đơn giản như thế! Bậc vô sanh phải thành tựu đầy đủ 3 pháp sau đây:

  • Chú tâm đúng.
  • Trí tuệ.
  • Thiện pháp đầy đủ.

Thiếu một trong ba chẳng thể vô sanh được đâu.

Vậy chú tâm đúng không phải là trí tuệ sao?

Thưa, chú tâm đúng chỉ mới đưa đến chánh định! Chú tâm thì trâu, bò, heo, ngựa... các loài súc sanh đều có khả năng đó, nhưng trí tuệ thì nhơn, thiên mới có!

Kỳ lạ vậy thay!

* * *

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh