Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 37. Hành Tướng Của Tầm (Vitakkalakkhana)

MI TIÊN VẤN ÐÁP: CÂU 37. HÀNH TƯỚNG CỦA TẦM (VITAKKALAKKHANA)

  • Đại đức giảng luôn cho nghe về Tầm tâm sơ?
  • Tầm chính là tìm kiếm. Đi tìm kiếm đối tượng là Tầm, tâu đại vương.
  • Xin cho nghe ví dụ.
  • Ví như con ong bay đi tìm kiếm đóa hoa để hút mật, nó thấy đóa hoa, bay quanh đóa hoa, tìm chỗ để đậu xuống trên đóa hoa - Đấy là Tầm tâm sở, thưa đại vương.
  • Rõ lắm.

* * *

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh