KIM CƯƠNG TRONG MỎ VÀNG PDF

CUỐN SÁCH NHỎ CHO BÀI HỌC LỚN

LỜI DẪN

Thứ hai: ĐỂ LÃNH ĐẠO, HÃY CỦNG CỐ TÌNH BẠN

Thứ ba: HỢP TÁC NHƯ MỘT ĐỘI

Thứ tư: NHỮNG NGƯỜI THÂN CẬN NHẤT VỚI LÃNH ĐẠO

Thứ năm: XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ CÁ NHÂN VỚI NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐÀO TẠO

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Thứ sáu: KHEN THƯỞNG LÒNG TRUNG THÀNH

GHI CHÚ

Thứ hai: CẢM XÚC THEO SAU TƯ DUY

Thứ ba: SỨC MẠNH CỦA KỶ LUẬT TỰ GIÁC

Thứ tư: ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH TRỰC

Thứ năm: ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, HÃY TRAU DỒI BẢN THÂN

Thứ sáu: NHỮNG CẢM XÚC CÓ TÍNH KỶ LUẬT

GHI CHÚ

Thứ hai: TÌM KIẾM BƯỚC ĐỘT PHÁ

Thứ ba: HÃY ĐỂ THẤT BẠI DẪN BẠN TỚI THÀNH CÔNG

Thứ tư: TẬP TRUNG VÀO BỨC TRANH LỚN

Thứ năm: BẠN LUỐNG CUỐNG HAY PHẢN ỨNG LẠI?

Thứ sáu: LUÔN HƯỚNG ĐẾN GIẢI PHÁP

GHI CHÚ

Thứ hai: HÃY LÀM THEO COLUMBUS

Kim cương trong mỏ vàng

Thứ ba: NHÀ LÃNH ĐẠO ĐÁNG TIN CẬY LÀ NGƯỜI CÓ THỂ VƯỢT QUA NHỮNG LỜI CHỈ

TRÍCH

Thứ tư: CÀNG LÊN CAO, KHÓ KHĂN CÀNG LỚN

Thứ năm: NHÀ LÃNH ĐẠO KHÔNG THỂ BỊ BÁC BỎ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN

GHI CHÚ

Thứ hai: XẾP THỨ TỰ ƯU TIÊN DỰA TRÊN NHỮNG NIỀM ĐAM MÊ

Thứ ba: SỨC MẠNH CỦA NHỮNG GIẤC MƠ

Thứ tư: TẬN DỤNG TÀI NĂNG VÀ CƠ HỘI

Thứ năm: BẠN ĐÃ TÌM ĐƯỢC VỊ TRÍ THÍCH HỢP CHƯA?

Thứ sáu: TIẾP LỬA ĐAM MÊ

GHI CHÚ

Thứ hai: LẮNG NGHE BẰNG CẢ TRÁI TIM

Thứ ba: GIÁ TRỊ CỦA VIỆC LẮNG NGHE

Thứ tư: ÂM THANH CỦA MƠ ƯỚC

Thứ năm: VIỆC THẤU HIỂU ĐEM LẠI LỢI ÍCH TO LỚN

Thứ sáu: HÃY ĐỂ NGƯỜI KHÁC GÂY ẤN TƯỢNG VỚI BẠN

GHI CHÚ

Thứ hai: PHÁT TRIỂN NHỮNG KHẢ NĂNG BẠN CÓ, KHÔNG PHẢI NHỮNG KHẢ NĂNG BẠN

MUỐN CÓ

Thứ ba: HÃY KHÍCH LỆ MƠ ƯỚC CỦA NGƯỜI KHÁC

Thứ tư: HÃY THỰC HÀNH NHỮNG KỸ NĂNG

Thứ năm: ĐƯA RA NHỮNG LỰA CHỌN NHẰM GIA TĂNG GIÁ TRỊ TÀI NĂNG

Thứ sáu: XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH

GHI CHÚ

Thứ hai: KẾT NỐI ƯỚC MƠ

Kim cương trong mỏ vàng

Thứ ba: HÃY NHÌN VÀO GƯƠNG

Thứ tư: Ý THỨC ĐƯỢC NHIỆM VỤ

Thứ năm: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ

Thứ sáu: LẬP HẢI TRÌNH

GHI CHÚ

Thứ hai: ĐẶT TẬP THỂ LÊN HÀNG ĐẦU

Thứ ba: LÃNH ĐẠO LÀ TRAO QUYỀN

Thứ tư: PHÁT TRIỂN NHỮNG NGƯỜI KHÁC

Thứ năm: TIN TƯỞNG NGƯỜI KHÁC

Thứ sáu: NGƯỜI TA LÀM NHỮNG ĐIỀU MẮT THẤY

GHI CHÚ

Thứ hai: ĐẶT NHÂN VIÊN VÀO ĐÚNG VỊ TRÍ

Thứ ba: NHỮNG NGƯỜI CÓ NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO KHÔNG CẦN ĐẾN CHỨC DANH

Thứ tư: NHẬN DIỆN NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO TIỀM NĂNG

Thứ năm: CÁCH TÌM MỘT CON ĐẠI BÀNG

Thứ sáu: SỬ DỤNG NHÂN VIÊN THEO SỞ TRƯỜNG CỦA H

GHI CHÚ

Thứ hai: XAO NHÃNG CÓ KẾ HOẠCH

Thứ ba: MỤC TIÊU GIÚP BẠN THÀNH CÔNG

Thứ tư: GIÁ TRỊ CỦA THỜI GIAN

Thứ năm: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Thứ sáu: LÃNH ĐẠO LÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ CHỦ ĐÍCH

GHI CHÚ

Thứ hai: THẤT BẠI KHIẾN BẠN ĐAU LÒNG

Kim cương trong mỏ vàng

Thứ ba: SỨC MẠNH CỦA THẤT BẠI

Thứ tư: CÁCH NHÌN NHẬN ĐÚNG ĐẮN VỀ SAI LẦM

Thứ năm: TIẾN LÊN PHÍA TRƯỚC HAY THỤT LÙI

Thứ sáu: TẠO MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC DÂN CHỦ

GHI CHÚ

Thứ hai: QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG CỦA BẠN

Thứ ba: ĐẤU TRANH CHO SỰ CHÍNH TRỰC

Thứ tư: HÃY XÁC ĐỊNH NHỮNG ĐIỀU BẠN KHÔNG THỂ THAY ĐỔI

Thứ năm: NGUYÊN TẮC PARETO

Thứ sáu: QUẢN LÝ CUỘC SỐNG CÁ NHÂN

GHI CHÚ

Thứ hai: BẠN THẬT SỰ CÓ TÍNH CẦU THỊ

Thứ ba: KHẢ NĂNG HỌC HỎI LÀ MỘT QUAN NIỆM

Thứ tư: BẠN CÓ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG KHÔNG?

Thứ năm: HỌC CÁCH LINH HOẠT

Thứ sáu: KHÔNG NGỪNG HỌC HỎI

GHI CHÚ

Thứ hai: ĐỪNG CỐ TRÁNH NÉ VẤN ĐỀ

Thứ ba: HOÀN CẢNH BẤT LỢI KÍCH THÍCH SỰ CẢI TIẾN

Thứ tư: ĐỘNG LỰC XUẤT PHÁT TỪ NGHỊCH CẢNH

Thứ năm: BẬT TRỞ LẠI

Thứ sáu: NÂNG CAO KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO THÔNG QUA GIẢI QUYẾT KHÓ KHĂN

GHI CHÚ

Thứ hai: NGHĨ ĐẾN NGƯỜI KHÁC TRƯỚC TIÊN

Kim cương trong mỏ vàng

Thứ tư: SỨC MẠNH CỦA MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN

Thứ năm: TRÁI TIM CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO

Thứ sáu: TRUYỀN ĐỘNG LỰC

GHI CHÚ

Thứ hai: ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP

Thứ ba: NHÀ LÃNH ĐẠO LÀ NGƯỜI NHẠY BÉN

Thứ tư: BÀI HỌC TỪ NHỮNG VIỆC ĐÃ XẢY RA?

Thứ năm: THỜI ĐIỂM ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH

Thứ sáu: NHỮNG NGƯỜI THÀNH ĐẠT VÀ NHỮNG NGƯỜI BÌNH THƯỜNG

GHI CHÚ

Thứ hai: SỨC MẠNH CỦA HỢP TÁC LÀM VIỆC

Thứ ba: BẢN ĐỐI CHIẾU THAY ĐỔI

Thứ tư: CƠ HỘI HỌC HỎI TỪ MỘT AI ĐÓ

Thứ năm: CHIA SẺ Ý TƯỞNG

Thứ sáu: HÃY BIẾT CHIA SẺ

GHI CHÚ

Thứ hai: QUY TẮC THIẾT LẬP QUAN HỆ

Thứ ba: ĐỪNG BỎ LỠ

Thứ tư: HÃY ĐI CHẬM RÃI QUA SẢNH

Thứ năm: XÂY DỰNG LÒNG TIN

Thứ sáu: GIẢM TỐC ĐỘ

GHI CHÚ

Thứ hai: LUYỆN TẬP

Thứ ba: SỰ LỰA CHỌN CỦA BẠN

Kim cương trong mỏ vàng

Thứ tư: MỤC ĐÍCH KHÔNG THỰC TẾ

Thứ năm: TRƯỞNG THÀNH LÀ MỘT SỰ LỰA CHỌN

Thứ sáu: SỨC MẠNH CỦA SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN

GHI CHÚ

Thứ hai: TÌM KIẾM ẢNH HƯỞNG

Thứ năm: QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM BƯỚC

Thứ sáu: HÃY TRỞ THÀNH CẦU NỐI

GHI CHÚ

Thứ hai: TRẢ GIÁ CHO SỰ THAY ĐỔI

Thứ ba: HÃY SỐNG CÓ Ý NGHĨA

Thứ tư: TRẢ GIÁ CHO VIỆC THU HÚT LÃNH ĐẠO

Thứ năm: PHÁT HUY TIỀM NĂNG

Thứ sáu: HY SINH

GHI CHÚ

Thứ hai: KẾT HỢP THÁI ĐỘ, KHẢ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM

Thứ ba: DUY TRÌ NĂNG LỰC LÀM VIỆC NHÓM

Thứ tư: KẾT NỐI VỚI NGƯỜI KHÁC

Thứ năm: GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI NHỮNG THÀNH VIÊN KÉM TRONG NHÓM

Thứ sáu: PHÁT TRIỂN ĐÚNG NGƯỜI

GHI CHÚ

Thứ hai: XUNG QUANH BẠN LÀ NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO

Thứ ba: QUY TẮC CỦA NHÓM CỐ VẤN

Thứ tư: HÃY CHO MỌI NGƯỜI THẤY BẠN CẦN HỌ

Thứ năm: QUY TẮC CHIA SẺ

Kim cương trong mỏ vàng

Thứ sáu: MỌI NGƯỜI CẦN BIẾT ĐƯỢC HỌ ĐÃ GIÚP NGƯỜI KHÁ

GHI CHÚ

Thứ hai: HÃY HỎI LÝ DO VÌ SAO, ĐỪNG HỎI AI ĐÃ LÀM VIỆC ĐÓ

Thứ ba: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO

Thứ tư: LÃNH ĐẠO KIỂU MẪU

Thứ năm: LÒNG TIN QUYẾT ĐỊNH SỰ MONG ĐỢ

Thứ sáu: LÀM VIỆC ĐÚNG ĐẮN

GHI CHÚ

Thứ hai: NGUYÊN TẮC CỦA VIỆC SỐNG CÓ Ý NGHĨA

Thứ ba: PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO

Thứ tư: ĐỪNG LỆ THUỘC VÀO CÁCH NHÌN NHẬN CỦA NGƯỜI KHÁC

Thứ năm: NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG

Thứ sáu: NGUYÊN TẮC VỀ DI SẢN

GHI CHÚ

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh