KIM CƯƠNG TRONG MỎ VÀNG PDF

CUỐN SÁCH NHỎ CHO BÀI HỌC LỚN

LỜI DẪN

Thứ hai: ĐỂ LÃNH ĐẠO, HÃY CỦNG CỐ TÌNH BẠN

Thứ ba: HỢP TÁC NHƯ MỘT ĐỘI

Thứ tư: NHỮNG NGƯỜI THÂN CẬN NHẤT VỚI LÃNH ĐẠO

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Thứ năm: XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ CÁ NHÂN VỚI NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐÀO TẠO

Thứ sáu: KHEN THƯỞNG LÒNG TRUNG THÀNH

GHI CHÚ

Thứ hai: CẢM XÚC THEO SAU TƯ DUY

Thứ ba: SỨC MẠNH CỦA KỶ LUẬT TỰ GIÁC

Thứ tư: ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH TRỰC

Thứ năm: ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, HÃY TRAU DỒI BẢN THÂN

Thứ sáu: NHỮNG CẢM XÚC CÓ TÍNH KỶ LUẬT

GHI CHÚ

Thứ hai: TÌM KIẾM BƯỚC ĐỘT PHÁ

Thứ ba: HÃY ĐỂ THẤT BẠI DẪN BẠN TỚI THÀNH CÔNG

Thứ tư: TẬP TRUNG VÀO BỨC TRANH LỚN

Thứ năm: BẠN LUỐNG CUỐNG HAY PHẢN ỨNG LẠI?

Thứ sáu: LUÔN HƯỚNG ĐẾN GIẢI PHÁP

GHI CHÚ

Thứ hai: HÃY LÀM THEO COLUMBUS

Kim cương trong mỏ vàng

Thứ ba: NHÀ LÃNH ĐẠO ĐÁNG TIN CẬY LÀ NGƯỜI CÓ THỂ VƯỢT QUA NHỮNG LỜI CHỈ

TRÍCH

Thứ tư: CÀNG LÊN CAO, KHÓ KHĂN CÀNG LỚN

Thứ năm: NHÀ LÃNH ĐẠO KHÔNG THỂ BỊ BÁC BỎ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN

GHI CHÚ

Thứ hai: XẾP THỨ TỰ ƯU TIÊN DỰA TRÊN NHỮNG NIỀM ĐAM MÊ

Thứ ba: SỨC MẠNH CỦA NHỮNG GIẤC MƠ

Thứ tư: TẬN DỤNG TÀI NĂNG VÀ CƠ HỘI

Thứ năm: BẠN ĐÃ TÌM ĐƯỢC VỊ TRÍ THÍCH HỢP CHƯA?

Thứ sáu: TIẾP LỬA ĐAM MÊ

GHI CHÚ

Thứ hai: LẮNG NGHE BẰNG CẢ TRÁI TIM

Thứ ba: GIÁ TRỊ CỦA VIỆC LẮNG NGHE

Thứ tư: ÂM THANH CỦA MƠ ƯỚC

Thứ năm: VIỆC THẤU HIỂU ĐEM LẠI LỢI ÍCH TO LỚN

Thứ sáu: HÃY ĐỂ NGƯỜI KHÁC GÂY ẤN TƯỢNG VỚI BẠN

GHI CHÚ

Thứ hai: PHÁT TRIỂN NHỮNG KHẢ NĂNG BẠN CÓ, KHÔNG PHẢI NHỮNG KHẢ NĂNG BẠN

MUỐN CÓ

Thứ ba: HÃY KHÍCH LỆ MƠ ƯỚC CỦA NGƯỜI KHÁC

Thứ tư: HÃY THỰC HÀNH NHỮNG KỸ NĂNG

Thứ năm: ĐƯA RA NHỮNG LỰA CHỌN NHẰM GIA TĂNG GIÁ TRỊ TÀI NĂNG

Thứ sáu: XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH

GHI CHÚ

Thứ hai: KẾT NỐI ƯỚC MƠ

Kim cương trong mỏ vàng

Thứ ba: HÃY NHÌN VÀO GƯƠNG

Thứ tư: Ý THỨC ĐƯỢC NHIỆM VỤ

Thứ năm: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ

Thứ sáu: LẬP HẢI TRÌNH

GHI CHÚ

Thứ hai: ĐẶT TẬP THỂ LÊN HÀNG ĐẦU

Thứ ba: LÃNH ĐẠO LÀ TRAO QUYỀN

Thứ tư: PHÁT TRIỂN NHỮNG NGƯỜI KHÁC

Thứ năm: TIN TƯỞNG NGƯỜI KHÁC

Thứ sáu: NGƯỜI TA LÀM NHỮNG ĐIỀU MẮT THẤY

GHI CHÚ

Thứ hai: ĐẶT NHÂN VIÊN VÀO ĐÚNG VỊ TRÍ

Thứ ba: NHỮNG NGƯỜI CÓ NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO KHÔNG CẦN ĐẾN CHỨC DANH

Thứ tư: NHẬN DIỆN NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO TIỀM NĂNG

Thứ năm: CÁCH TÌM MỘT CON ĐẠI BÀNG

Thứ sáu: SỬ DỤNG NHÂN VIÊN THEO SỞ TRƯỜNG CỦA H

GHI CHÚ

Thứ hai: XAO NHÃNG CÓ KẾ HOẠCH

Thứ ba: MỤC TIÊU GIÚP BẠN THÀNH CÔNG

Thứ tư: GIÁ TRỊ CỦA THỜI GIAN

Thứ năm: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Thứ sáu: LÃNH ĐẠO LÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ CHỦ ĐÍCH

GHI CHÚ

Thứ hai: THẤT BẠI KHIẾN BẠN ĐAU LÒNG

Kim cương trong mỏ vàng

Thứ ba: SỨC MẠNH CỦA THẤT BẠI

Thứ tư: CÁCH NHÌN NHẬN ĐÚNG ĐẮN VỀ SAI LẦM

Thứ năm: TIẾN LÊN PHÍA TRƯỚC HAY THỤT LÙI

Thứ sáu: TẠO MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC DÂN CHỦ

GHI CHÚ

Thứ hai: QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG CỦA BẠN

Thứ ba: ĐẤU TRANH CHO SỰ CHÍNH TRỰC

Thứ tư: HÃY XÁC ĐỊNH NHỮNG ĐIỀU BẠN KHÔNG THỂ THAY ĐỔI

Thứ năm: NGUYÊN TẮC PARETO

Thứ sáu: QUẢN LÝ CUỘC SỐNG CÁ NHÂN

GHI CHÚ

Thứ hai: BẠN THẬT SỰ CÓ TÍNH CẦU THỊ

Thứ ba: KHẢ NĂNG HỌC HỎI LÀ MỘT QUAN NIỆM

Thứ tư: BẠN CÓ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG KHÔNG?

Thứ năm: HỌC CÁCH LINH HOẠT

Thứ sáu: KHÔNG NGỪNG HỌC HỎI

GHI CHÚ

Thứ hai: ĐỪNG CỐ TRÁNH NÉ VẤN ĐỀ

Thứ ba: HOÀN CẢNH BẤT LỢI KÍCH THÍCH SỰ CẢI TIẾN

Thứ tư: ĐỘNG LỰC XUẤT PHÁT TỪ NGHỊCH CẢNH

Thứ năm: BẬT TRỞ LẠI

Thứ sáu: NÂNG CAO KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO THÔNG QUA GIẢI QUYẾT KHÓ KHĂN

GHI CHÚ

Thứ hai: NGHĨ ĐẾN NGƯỜI KHÁC TRƯỚC TIÊN

Kim cương trong mỏ vàng

Thứ tư: SỨC MẠNH CỦA MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN

Thứ năm: TRÁI TIM CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO

Thứ sáu: TRUYỀN ĐỘNG LỰC

GHI CHÚ

Thứ hai: ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP

Thứ ba: NHÀ LÃNH ĐẠO LÀ NGƯỜI NHẠY BÉN

Thứ tư: BÀI HỌC TỪ NHỮNG VIỆC ĐÃ XẢY RA?

Thứ năm: THỜI ĐIỂM ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH

Thứ sáu: NHỮNG NGƯỜI THÀNH ĐẠT VÀ NHỮNG NGƯỜI BÌNH THƯỜNG

GHI CHÚ

Thứ hai: SỨC MẠNH CỦA HỢP TÁC LÀM VIỆC

Thứ ba: BẢN ĐỐI CHIẾU THAY ĐỔI

Thứ tư: CƠ HỘI HỌC HỎI TỪ MỘT AI ĐÓ

Thứ năm: CHIA SẺ Ý TƯỞNG

Thứ sáu: HÃY BIẾT CHIA SẺ

GHI CHÚ

Thứ hai: QUY TẮC THIẾT LẬP QUAN HỆ

Thứ ba: ĐỪNG BỎ LỠ

Thứ tư: HÃY ĐI CHẬM RÃI QUA SẢNH

Thứ năm: XÂY DỰNG LÒNG TIN

Thứ sáu: GIẢM TỐC ĐỘ

GHI CHÚ

Thứ hai: LUYỆN TẬP

Thứ ba: SỰ LỰA CHỌN CỦA BẠN

Kim cương trong mỏ vàng

Thứ tư: MỤC ĐÍCH KHÔNG THỰC TẾ

Thứ năm: TRƯỞNG THÀNH LÀ MỘT SỰ LỰA CHỌN

Thứ sáu: SỨC MẠNH CỦA SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN

GHI CHÚ

Thứ hai: TÌM KIẾM ẢNH HƯỞNG

Thứ năm: QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM BƯỚC

Thứ sáu: HÃY TRỞ THÀNH CẦU NỐI

GHI CHÚ

Thứ hai: TRẢ GIÁ CHO SỰ THAY ĐỔI

Thứ ba: HÃY SỐNG CÓ Ý NGHĨA

Thứ tư: TRẢ GIÁ CHO VIỆC THU HÚT LÃNH ĐẠO

Thứ năm: PHÁT HUY TIỀM NĂNG

Thứ sáu: HY SINH

GHI CHÚ

Thứ hai: KẾT HỢP THÁI ĐỘ, KHẢ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM

Thứ ba: DUY TRÌ NĂNG LỰC LÀM VIỆC NHÓM

Thứ tư: KẾT NỐI VỚI NGƯỜI KHÁC

Thứ năm: GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI NHỮNG THÀNH VIÊN KÉM TRONG NHÓM

Thứ sáu: PHÁT TRIỂN ĐÚNG NGƯỜI

GHI CHÚ

Thứ hai: XUNG QUANH BẠN LÀ NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO

Thứ ba: QUY TẮC CỦA NHÓM CỐ VẤN

Thứ tư: HÃY CHO MỌI NGƯỜI THẤY BẠN CẦN HỌ

Thứ năm: QUY TẮC CHIA SẺ

Kim cương trong mỏ vàng

Thứ sáu: MỌI NGƯỜI CẦN BIẾT ĐƯỢC HỌ ĐÃ GIÚP NGƯỜI KHÁ

GHI CHÚ

Thứ hai: HÃY HỎI LÝ DO VÌ SAO, ĐỪNG HỎI AI ĐÃ LÀM VIỆC ĐÓ

Thứ ba: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO

Thứ tư: LÃNH ĐẠO KIỂU MẪU

Thứ năm: LÒNG TIN QUYẾT ĐỊNH SỰ MONG ĐỢ

Thứ sáu: LÀM VIỆC ĐÚNG ĐẮN

GHI CHÚ

Thứ hai: NGUYÊN TẮC CỦA VIỆC SỐNG CÓ Ý NGHĨA

Thứ ba: PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO

Thứ tư: ĐỪNG LỆ THUỘC VÀO CÁCH NHÌN NHẬN CỦA NGƯỜI KHÁC

Thứ năm: NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG

Thứ sáu: NGUYÊN TẮC VỀ DI SẢN

GHI CHÚ

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh