Phút Giây Hiện Tại Là Sự Nhận Biết Là Không Gian Trong Đó Mọi Chuyện Đang Xảy Ra - Eckhart Tolle
Phút Giây Hiện Tại Là Sự Nhận Biết Là Không Gian Trong Đó Mọi Chuyện Đang Xảy Ra - Eckhart Tolle Phút Giây Hiện Tại Là Sự Nhận Biết Là Không Gian Trong Đó Mọi Chuyện Đang Xảy Ra - Eckhart Tolle

PHÚT GIÂY HIỆN TẠI LÀ SỰ NHẬN BIẾT LÀ KHÔNG GIAN TRONG ĐÓ MỌI CHUYỆN ĐANG XẢY RA - ECKHART TOLLE

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=AuO0BUIUpKg

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh