Phút Giây Hiện Tại Là Sự Nhận Biết Là Không Gian Trong Đó Mọi Chuyện Đang Xảy Ra - Eckhart Tolle
Phút Giây Hiện Tại Là Sự Nhận Biết Là Không Gian Trong Đó Mọi Chuyện Đang Xảy Ra - Eckhart Tolle Phút Giây Hiện Tại Là Sự Nhận Biết Là Không Gian Trong Đó Mọi Chuyện Đang Xảy Ra - Eckhart Tolle

PHÚT GIÂY HIỆN TẠI LÀ SỰ NHẬN BIẾT LÀ KHÔNG GIAN TRONG ĐÓ MỌI CHUYỆN ĐANG XẢY RA - ECKHART TOLLE

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=AuO0BUIUpKg

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh