Mới Mẻ

Sách Sự Thật: 1317. Mẹ Của Ơn Cứu Rỗi: Ảnh Hưởng Của Thế Giới Tục Hóa Thì Giống Như Sức Mạnh Của Cơn Đại Hồng Thủy

Chúa Nhật ngày 25 tháng 1 năm 2015, lúc 14:40 Hỡi các con thân yêu của Mẹ, Ơn Phân Định đến từ Quyền Năng của Chúa Thánh Thần và Ơn Phân Định thì không tự nhiên mà có được. Các con phải xin để có được Ơn Phân Định. Ơn...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Sách Sự Thật: 1289. Những Việc Mà Các Con Làm Cho Tha Nhân Sẽ Chẳng Có Nghĩa Lý Gì Đối Với Ta, Bởi Ta Sẽ Phán Xét Các Con Về Lòng Trung Thành Của Các Con Đối Với Sự Thật

Chúa Nhật ngày 14 tháng 12 năm 2014, lúc 18:00 Hỡi con gái yêu quý của Ta, Ta đã ban cho dân Ta một Ân Sủng vô cùng lớn lao từ Cái Chết của Ta trên Thập Giá. Ta đã trao ban Hiến Tế này để cứu chuộc nhân loại khỏi cái chết đời...

Sách Sự Thật: 1277. Những Tước Hiệu Vốn Gắn Liền Với Ta Sẽ Bị Chúng Đặt Cho Những Tên Gọi Mới

Thứ sáu ngày 28 tháng 11 năm 2014, lúc 23:50 Hỡi con gái yêu dấu của Ta, nhân loại đang được chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Ta, và hai thế lực khác nhau sẽ tham gia vào việc chuẩn bị cho Ngày Trọng Đại này. Cũng giống như Ta, Chúa Giêsu Kitô,...

Sách Sự Thật: 1275. Mẹ Của Ơn Cứu Rỗi: Giáo Hội Lầm Lạc Của Bóng Tối Sẽ Không Có Sức Sống

Thứ năm ngày 27 tháng 11 năm 2014, lúc 08:40 Hỡi các con thân yêu của Mẹ, giáo hội lầm lạc - thứ giáo hội vốn sẽ thay thế Giáo Hội của Con Mẹ trên thế giới - đã được người ta chuẩn bị và tất cả những thứ dị giáo sẽ được ẩn giấu trong những...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm