HÃY ĐỂ MỌI CHUYỆN ĐƠN GIẢN PDF

Mục Lục

Lời Tựa

Chƣơng 1: Nói Lên Sự Thật

Chƣơng 2: Thể Hiện Ƣớc Muốn

Chƣơng 3: Giữ Lời Hứa

Chƣơng 4: Làm Chủ Cảm Xúc

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mua đá năng lượng:

Chƣơng 5: Ổn Định Tài Chính

Chƣơng 6: Tạo Nguồn Cảm Xúc

Chƣơng 7: Đề Cao Giá Trị Bản Thân

Chƣơng 8: Lòng Trắc Ẩn

Chƣơng 9: Không Ngừng Sáng Tạo

Chƣơng 10: Sự Nhận Thức Tập Trung

Chƣơng 11: Liên Hệ Với Đấng Quyền Năng

Chƣơng 12: Sống Trong Thực Tại Mới

Lời Tựa

Cho dù bạn đang ở đâu trên trái đất này, nơi núi non hùng vĩ hay ở chốn phồn hoa đô hội, trên thiên đƣờng hay dƣới địa ngục, thì bạn cũng chính là ngƣời tạo dựng nên cuộc sống của mình. Nếu trong đời sống hằng ngày, bạn luôn phải đối đầu với những vấn đề tài chính, quan hệ gia đình, sức khỏe và sự nghiệp, thì cuốc sống chẳng khác nào địa ngục. Thế nhƣng một khi bạn đã học đƣợc cách để cho mọi viện trôi chảy suôn sẻ và dễ dàng thì cuộc sống sẽ trở thành chốn thiên đƣờng.

Nhìn chung, hầu hết mọi ngƣời đều xem cuộc sống là một cuộc chiến đấu không ngừng nghỉ. Lý do là vì họ không biết cách làm cho cuộc sống của mình trở nên đơn giản và thoải mái hơn. Nói cách khác là họ chƣa đƣợc hƣớng dẫn để lèo lái cuộc sống của mình hƣớng đến bến cảng của sự bình yên, hạnh phúc, vui vẻ và bổ ích hơn.

Ở trƣờng, chúng ta đƣợc truyền dạy kiến thức về khoa học và nghệ thuật. Ở nhà, cha mẹ dạy ta cách ứng xử và giao tiếp trong xã hội. Trƣờng đại học dạy ta cách kinh doanh và kiếm sống. Tuy nhiên, sau khi có tất cả những kiến thức này và có đƣợc địa vị cao trong sự nghiệp, nhiều ngƣời lại cảm thấy trong lòng trống vắng, không có đƣợc hạnh phúc nhƣ mong mỏi?

Phải chăng chúng ta bƣớc vào thế giới của ngƣời lớn dƣờng nhƣ chỉ để khám phá ra rằng ta vẫn còn thiếu một thứ gì đó rất quan trọng? Chúng ta chƣa bao giờ đƣợc dạy cách để sống hạnh phúc, cách phát triển lòng tự trọng và cách làm chủ số mệnh của mình.

Ý tƣởng đơn giản + Hành động = Thay đổi lớn Các bài học lịch sử đã dạy chúng ta rằng để có đƣợc một thứ gì đó có giá trị ta phải đánh đổi bằng một cuộc đấu tranh gian khổ. Bản thân tôi cũng mất hàng chục năm sống và làm việc theo khuôn mẫu chung nhƣ thế. Chƣa bao giờ tôi nghĩ rằng cuộc sống của mình có thể trở nên đơn giản và dễ dàng hơn chỉ bằng những cách thức nhỏ. Bây giờ, thay vì ―nỗ lực‖ làm cho mọi việc xảy ra, tôi thực hiện chiến lƣợc để nó xảy ra theo ―tự nhiên‖. Kết quả là cuộc sống của tôi ngày càng trở nên bình an, vui vẻ và hạnh phúc hơn. Tôi cảm thấy thỏa mãn và hài lòng với những điều tôi mơ ƣớc và đạt đƣợc.

Nếu trong cuộc sống, bạn luôn cảm thấy chán nản, căng thẳng và trống vắng, thì có lẽ bạn đã thiếu đi điều quan trọng nhất - tố chất cần thiết để làm nên một cuộc sống tƣơi đẹp. Điều này vây hãm và hạn chế cuộc đời bạn. Hãy Để Mọi Chuyện Đơn Giản là một phƣơng thức giúp bạn nhìn lại mình, xem xét, đánh giá từ đó nhận ra những điều mình còn thiếu sót trong cuộc sống. Quyển sách này, sẽ giúp bạn có đƣợc một cuộc sống giống nhƣ bạn từng mơ ƣớc - hạnh phúc, vui vẻ và ý nghĩa hơn. Nó cũng giúp bạn nhận biết và dẹp bỏ những mong muốn không thực tế hay quá tầm tay với. Nói bao giờ cũng dễ hơn là làm, nhƣng hãy tin rằng rất nhiều ngƣời đã có đƣợc cuộc sống tƣơi đẹp hơn khi làm theo những lời khuyên trong quyển sách này.

Chìa khóa dẫn đến thành công chỉ dành cho những ai thật lòng muốn tìm hiểu, không ngừng khám phá và biết cách nhắc nhở mình để có đƣợc những hành động thích hợp, từng bƣớc chuyển biến cuộc sống theo hƣớng tốt đẹp hơn.

Quyển sách này không đƣa ra những ý tƣởng qua cao siêu hay khó thực hiện mà chú trọng vào những hành động bạn có thể thực hiện ngay để làm phong phú cuộc sống và tạo nên môi trƣờng phát triển hài hòa, trọn vẹn. Những ý tƣởng này tuy đơn giản nhƣng có thể tạo nên những kết quả to lớn đến không ngờ. Khi thực hiện những hành động này, bạn sẽ nhận thấy một sự khác biệt trong chất lƣợng cuộc sống của mình. Những hành động này có thể thay đổi kinh nghiệm sống của bạn, góp phần làm cho bạn cảm thấy yêu đời, phấn chấn và khỏe mạnh hơn, cải thiện quan hệ của bạn với những ngƣời xung quanh, giúp bạn trở nên năng động, dồi dào sinh lực, tự tin và thành công hơn trong mọi việc.

Đôi khi chúng ta lƣớt đi quá nhanh trong cuộc đời để rồi lạc mất hƣớng đi hay cảm thấy mất mát một điều gì đó nhƣng lại không thể nhận ra đó là điều gì. Khi đọc quyển sách này, có thể một lúc nào đó, bạn chợt dừng lại, nhìn vào sâu cõi lòng mình và thầm tự hỏi: ―Vậy thì mình nên làm gì đây?‖ Nếu dừng lại đủ lâu để suy nghĩ thấy đáo, bạn có thể sẽ tìm thấy câu trả lời.

Những ý tƣởng trong Hãy Để Mọi Chuyện Đơn Giản tuy dung dị nhƣng ẩn chứa trong nó nguồn sức mạnh vô biên. Chỉ cần hiểu rõ những ý tƣởng này cũng đủ để bạn thay đổi tƣ duy của mình theo hƣớng tích cực để tạo nên nhứng thay đổi đáng kể trong cuộc sống. Để phát huy tối đa năng lực của mình, hãy xác định rằng hôm nay chính là ngày mở đầu cho một giai đoạn mới trong cuộc đời - giai đoạn bạn cam kết sẽ trở thành một ngƣời sống có ý thức và tận tâm hơn. Hãy dùng quyển sách này để làm điểm khởi đầu, bạn rồi sẽ thấy quy trình thay đổi dễ hơn là bạn từng nghĩ. Nhƣng để thành công, bạn phải hành động!

Hãy Để Mọi Chuyện Đơn Giản đƣợc xây dựng trên mƣời một ý tƣởng. Bốn ý tƣởng đầu là những điều bạn nên ghi nhớ, tiếp nhận và để nó thâm nhập vào trong tƣ duy của mình. Tiếp theo là bảy thành tố để làm nên một cuộc sống tƣơi đẹp. Tất cả sẽ liên kết, hòa quyện vào nhau để tạo nên mƣời một sự chuyển biến khôn lƣờng. Khi dốc lòng thực hiện, sức mạnh của những hành động này sẽ đem lại cho bạn rất nhiều những điều kỳ diệu, đôi khi ngoài cả sự chờ mong của bạn.

HÀNH ĐỘNG NGAY!

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh