HẠNH PHÚC GIỮA ĐỜI THƯỜNG PDF

MỤC LỤC

Chương 1: Tìm kiếm hạnh phúc...1

Nghĩ đến người nghèo khó.3

Làm phước báu với tâm rộng lượng..5

Hạnh phúc và trung đạo...12

Thời gian đạt hạnh phúc..17

Hạnh phúc là thực tập.19

Ba lần quy y Tam bảo.23

Chương 2: Thuật sống hạnh phúc.29

Dẫn nhập kinh Kandaraka...31

Lời tán thán của du sĩ Kandaraka.32

Nhận định của Pessa...36

Xác quyết của Đức Thế Tôn...40

Chương 3: Hạnh phúc giữa đời thường.59

Không có dục tưởng...61

Không có sân tưởng và hại tưởng...66

Biết đủ và thanh cao...69

Giả từ cơ hội dính đời...74

Tự lực tinh tấn...76

Chìa khóa tu tập...80

Vượt qua tâm dục.81

Chương 4: Khổ đau và hạnh phúc...87

Khổ đau và hạnh phúc...89

Hạnh phúc qua kinh nghiệm..93

Hiện tại vui, tương lai khổ..98

Hiện tại khổ, tương lai khổ...106

Hiện tại khổ, tương lai vui...108

Hiện tại vui, tương lai vui... 110

Chương 5: Tối thượng và hạnh phúc nhất... 115

Sơ lược chủ đề kinh.. 117

Không có toàn trí trong mọi lúc.120

Hiện tại là phép mầu...122

Giáo hóa là phép mầu..126

Duyên khởi và tương tác...130

Cái gì là tối thượng...133

Yếu tính hạnh phúc..138

Con đường hạnh phúc.141

Chướng ngại và thực trạng...148

Chương 6: Nghệ thuật chặt đứt mắc xích khổ đau..153

Xả ly tham ái...155

Hết dục còn gì?..156

Chuyển hóa nhu cầu tính dục..159

Mượn xa nói gần...165

Chương 7: Nghệ thuật chặt đứt mắc xích khổ đau...169

Nhận diện mắc xích..171

Hai khuynh hướng tâm linh..172

Nhận diện sai lầm..175

Vai trò của tâm thức.179

Vật chất và tinh thần...185

Thực phẩm cho luân hồi.190

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh