Tam Bảo

Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 144. Tượng Vương Chaddanta Thì Cung Kính Y Cà Sa - Mà Bồ-Tát Jotipàla Lại Nhiếc Mắng “Sa Môn Trọc Đầu”?

Đại đức chắc nhớ chuyện voi chúa Chaddanta, là tiền thân của Đức Phật Thích Ca chứ? Đấy là chủ đề “cung kính y cà sa” mà đại vương sẽ nói chuyện hôm nay? Vâng. Vậy thì xin đại vương hoan hỷ kể chi tiết câu chuyện cho nghe, bần tăng chỉ nhớ...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm