Nền Tảng

Bàn Về ‘Phước Tuệ’

Bàn Về ‘Phước Tuệ’

Anh em nào chăm đọc Nghệ thì chắc cũng có ý niệm tương đối về ‘Phước phần’ và ‘Trí tuệ’ rồi, nên hôm nay tôi bắt đầu tăng liều mạnh hơn,Thế đố anh em, giữa phước phần và trí tuệ, thì cái nào có trước?Nhờ có Phước nên mới có điều kiện để sinh Tuệ?hay nhờ có Tuệ, nên đầu óc sáng suốt,...

Nhìn Sâu

Nhìn Sâu

Muốn xây dựng một cái mới mẻ, đương đại, lại cần phải nhìn sâu thấu triệt cái cũ, cái cổ điển thật kỹ càng, chứ không đơn thuần là chỉ xăm xăm cắm đầu đi về phía trước.Phần đông thiên hạ được xếp chủ yếu vào hai loại người. Loại thứ...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Học

Học

Để trưởng thành tâm linh, chứng ngộ Đạo quả, hành giả phải đi sâu vào thực hành những phương pháp được chứng bởi các bậc Thánh, chứ không phải nhảy hết từ pháp môn này qua pháp môn khác. Ở vùng Calcutta, Ấn Độ, có một vị...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm