Bảo Vệ

Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 208. Về Con Mối

Tâu đại vương! con mối thường lấy đất làm tổ, bên trong trống bộng để ở. Khi đi kiếm vật thực, mối cũng làm một con đường bằng đất rỗng để bò phía bên trong. Vị tỳ khưu cũng phải nên như thế, bất cứ trú xứ nào, bất kỳ ở đâu cũng lấy giới...

Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 183. Về Con Rùa Nước

Thưa đại đức! Về con rùa nước thì có bao nhiều điều cần phải học hỏi? Học hỏi rùa thì có năm điều, tâu đại vương. Thứ nhất: Thế giới của rùa ở trong nước, là nơi mát mẻ. Bậc hành giả cũng thế, nên ở trong cõi từ bi trú, là cõi mát mẻ an lành; và nên rải tâm từ ấy đến cho tất cả chúng sanh,...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 133. Tâm Từ Vô Lượng Không Tiêu Trừ Được Các Sự Họa Hại?

Thưa đại đức! Có phải từ vô lượng tâm có một oai lực rất to lớn? Tâu, vâng! Có phải Đức Thế Tôn có thuyết rằng: Thầy tỳ khưu thực hành tâm từ, làm cho sung mãn tâm từ ... sẽ có được mười một quả báo sau đây: Thứ nhất, ngủ được an vui. Thứ hai, thức được an vui. Thứ ba, không nằm thấy ác...

Thức Tỉnh Ảo

Thức Tỉnh Ảo

(Bài khá dài nhưng rất đáng để đọc) Bài viết này sẽ chạm đến bản ngã của rất nhiều đối tượng. Cá nhân tự lưu ý trước khi đi sâu vào bài viết. Sau những đợt vật vã chống chọi với vô số chông gai của cuộc đời (giai đoạn lặn...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm