Bảo Vệ

Độc

Độc

Phân biệt Ác Nhân và Độc Nhân để tự bảo vệ chính mình.Từ Độc ( 毒) trong “độc tính” (toxic), là một từ gây nhiều tranh cãi. Chiết tự của từ này trên có bộ Triệt dưới có bộ Mẫu gây ra nhiều suy đoán ý nghĩa và nguồn...

Mandala

Mandala

Sự tích Mandala hàm chứa con đường tới giải thoát giác ngộChú tiểu đi cùng sư phụ hóa duyên, đi ngang một ngôi chùa nọ, thấy mấy vị sư đang lúi húi làm Mandala. Mandala là một bức tranh làm từ cát nhiều màu, các vị sư phải rất...

Hồn Thủng

Hồn Thủng

Trách nhiệm của cha mẹ không phải chỉ là bảo vệ chở che cho thân thể vật lý của trẻ. Trách nhiệm lớn nhất của cha mẹ là bảo vệ linh hồn chúng. Hôm nay đến thăm một người bạn vong niên lâu ngày không gặp. Bạn hồ hởi, cuống quít chạy đi mua...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm