Thịnh Vượng

Sách Sự Thật: 1110. Mẹ Của Ơn Cứu Rỗi: Những Ngày Trước Khi Tên Phản Kitô Xuất Hiện Sẽ Là Những Ngày Ăn Mừng Lớn

Chúa Nhật ngày 27 tháng 4 năm 2014, lúc 23:20 Hỡi các con yêu dấu của Mẹ, hãy để cho Ánh Sáng của Thiên Chúa ngự trị trên các con, khi những kế hoạch để chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ, đã...

Sách Sự Thật: 775. Tên Phản Kitô Sẽ Đến Từ Phương Đông, Chứ Không Phải Từ Phương Tây

Thứ sáu ngày 26 tháng 4 năm 2013, lúc 12:30 Hõi con gái yêu dấu của Ta, thế giới đang chuẩn bị cho sự xuất hiện của tên Phản Kitô. Những thế lực chính trị đầy quyền lực đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự xuất hiện hết sức rầm rộ của hắn. Tên Phản...

Sách Sự Thật: 642. Quyền Lực Của Sự Chết Trên Nhân Loại Cuối Cùng Sẽ Bị Đánh Bại

Thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2012, lúc 12:15 Hỡi con gái yêu dấu của Ta, ngày Ta đến để thu hồi Vương Quyền của Ta, mà Chúa Cha hứa ban cho Ta, sẽ rất bất ngờ. Trong khi Ta chuẩn bị toàn thể nhân loại cho biến cố trọng đại này, thì ngày đó sẽ đến...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Sách Sự Thật: 598. Những Cuộc Trừng Phạt Khủng Khiếp Của Thiên Chúa, Mạnh Mẽ Đến Nỗi Người Ta Chưa Từng Được Chứng Kiến Từ Trước Đến Nay, Đều Có Thể Được Giảm Nhẹ

Thứ hai ngày 29 tháng 10 năm 2012, lúc 15:30 Hỡi con gái của Ta, như Ta đã từng nói, trào lưu của sự thay đổi đã bắt đầu khi Bàn Tay của Chúa Cha giờ đây đang giáng xuống để trừng phạt không chỉ ở Hoa Kỳ mà còn nhiều những quốc gia khác...

Trung Dung Tân Khảo: Chương 17. Hạnh Phúc Của Thánh Nhân

第 十 七 章 子 曰: 舜 其 大 孝 也 與. 德 為 聖 人 尊 為 天 子, 富 有 四 海 之 內; 宗 廟 饗 之; 子 孫 保 之. 故 大 德 必 得 其 位, 必 得 其 祿, 必 得 其 名, 必 得 其 壽. 故 天 之 生 物, 必 因 其 材 而 篤 焉. 故 栽 者 培 之; 傾 者 覆 之. 詩 曰: 嘉 樂 君 子, 憲 憲 令 德; 宜 民 宜 人, 受 祿 于 天, 保 佑 命...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm