Vợ Chồng

Bàn Về ‘Phước Tuệ’

Bàn Về ‘Phước Tuệ’

Anh em nào chăm đọc Nghệ thì chắc cũng có ý niệm tương đối về ‘Phước phần’ và ‘Trí tuệ’ rồi, nên hôm nay tôi bắt đầu tăng liều mạnh hơn,Thế đố anh em, giữa phước phần và trí tuệ, thì cái nào có trước?Nhờ có Phước nên mới có điều kiện để sinh Tuệ?hay nhờ có Tuệ, nên đầu óc sáng suốt,...

Niệm Tu Di

Niệm Tu Di

Chuyện kể rằng có một cặp vợ chồng nghèo sống trong hầm lò, bốn bức vách tiêu điều xơ xác, thậm chí hai vợ chồng chỉ có mộ bộ áo khố, chồng mặc đi ra ngoài thì vợ chỉ quanh quẩn trong nhà, khi vợ đi ra ngoài thì chồng mặc áo không...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Lớn Nhỏ

Lớn Nhỏ

Lớn và nhỏ, thoạt thấy tưởng là so sánh giản đơn, tưởng là dễ mà không hề dễ.* Bỏ sĩ diện - lấy nhân tâmSở Trang Vương thiết tiệc đãi các quan, sai các cung nữ tiếp rượu, ca xướng. Đang lúc vui say thì đèn nến bị gió thổi tắt hết cả....

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm