Xấu Xa

Làm Việc Sâu Sắc Với Chính Mình

Làm Việc Sâu Sắc Với Chính Mình

Trong những ngày này, tôi thấy khá nhiều tiêu cực được phản ánh từ bạn bè và từ sự quan sát xung quanh. Khi quay về tu tập tâm linh, ta sẽ có rất nhiều nấc thang trên chặng đường này. Nhưng để đi đến những nấc cuối là cả 1 hành trình dài. Để đi tốt hơn trên con đường này, việc am hiểu tinh tường các...

Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 199. Về Nước

Nước có năm điều cần phải được học hỏi, đại vương còn nhớ chứ? Vâng, còn nhớ, nhưng xin đại đức cứ giảng Cũng được, tâu đại vương. Thứ nhất, bản chất của nước vốn trong trẻo do nhiễm bẩn mà trở nên đục vẩn. Vị sa môn sống giữa thế gian cũng cần phải giữ tâm trong trẻo, đừng vì lời...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 144. Tượng Vương Chaddanta Thì Cung Kính Y Cà Sa - Mà Bồ-Tát Jotipàla Lại Nhiếc Mắng “Sa Môn Trọc Đầu”?

Đại đức chắc nhớ chuyện voi chúa Chaddanta, là tiền thân của Đức Phật Thích Ca chứ? Đấy là chủ đề “cung kính y cà sa” mà đại vương sẽ nói chuyện hôm nay? Vâng. Vậy thì xin đại vương hoan hỷ kể chi tiết câu chuyện cho nghe, bần tăng chỉ nhớ...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm