Giao Tiếp

Bio-Photon

Bio-Photon

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng các tế bào thần kinh trong não của động vật có vú có khả năng tạo ra các photon ánh sáng, hay còn gọi là Biophotons! Các photon, khá kỳ lạ, xuất hiện trong quang phổ nhìn thấy được. Chúng có...

Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 179. Về Con Gà

Thế như con gà là sao ạ? Con gà có những năm điểm, năm điều, năm chi đặc biệt, tâu đại vương. Xin cho nghe Vâng, đại vương hãy nghe đây: Suốt đêm gà luôn luôn tỉnh thức, chỉ một tiếng động nhẹ là nó biết ngay. Trời còn mờ mờ sáng, gà không bước ra khỏi chuồng. Một vị tỳ khưu cũng cần phải tỉnh...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Nhìn Và Nghe

Nhìn Và Nghe

Bạn không nhìn, bạn chưa bao giờ nhìn cả. Trước khi bạn nhìn bạn có ý tưởng rồi. Bạn chưa bao giờ nhìn trong sự thuần khiết, bạn chưa bao giờ nhìn không định kiến. Bạn bao giờ cũng mang định kiến nào đó, bạn bao giờ cũng mang ý kiến nào đó,...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm