Giao Tiếp

Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 179. Về Con Gà

Thế như con gà là sao ạ? Con gà có những năm điểm, năm điều, năm chi đặc biệt, tâu đại vương. Xin cho nghe Vâng, đại vương hãy nghe đây: Suốt đêm gà luôn luôn tỉnh thức, chỉ một tiếng động nhẹ là nó biết ngay. Trời còn mờ mờ sáng, gà không bước ra khỏi chuồng. Một vị tỳ khưu cũng cần phải tỉnh...

Nhìn Và Nghe

Nhìn Và Nghe

Bạn không nhìn, bạn chưa bao giờ nhìn cả. Trước khi bạn nhìn bạn có ý tưởng rồi. Bạn chưa bao giờ nhìn trong sự thuần khiết, bạn chưa bao giờ nhìn không định kiến. Bạn bao giờ cũng mang định kiến nào đó, bạn bao giờ cũng mang ý kiến nào đó,...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm