Oinvoice
Nghiệp (Karma) Cách Hóa Giải Nghiệp

Nghiệp (Karma) Cách Hóa Giải Nghiệp

Nghiệp được hiểu là tổng hợp các hành động cũ trong sự tồn tại (kiếp này và các kiếp trước) của một con người sẽ có những ảnh hưởng nhất định lên hiện tại và tương lai của người đó, sự ảnh hưởng đó gọi là Nghiệp lực. Có 3 hình thức nghiệp :

Sanchita karma : Kho nghiệp từ các kiếp trước được lưu trữ ở thể nhân quả (causal body)

Prarabdha karma : Nghiệp từ Sanchita karma đang trồi lên và đi ra ngoài để được thực hiện trong đời hiện tại

Agami karma : Nghiệp từ các hành động của đời này hoặc được giải quyết luôn hoặc chìm xuống đi vào sanchita Karma để được thực hiện vào các đời sau.

Mục đích tối thượng của kiếp người là làm rỗng toàn bộ nghiệp và qua đó được giải thoát. Bất cứ hành động nào cũng sinh ra nghiệp, trừ các hành động trong trạng thái vô trí, vì vậy các hành động của người điên và trẻ con bé được xem là không tạo ra nghiệp. Ngoài ra các hành động trong tình trang phi bản ngã trong trạng thái yêu hay sùng kính cũng không tạo ra nghiệp vì để tạo ra nghiệp thì cần có sự tham gia của việc ghi nhận thông tin và cảm xúc. Để giảm thiểu nghiệp sinh ra và nếu có chỉ sinh nghiệp tốt thì người ta thực hiện các hành động mang tính phụng sự thượng đế hoặc từ bỏ kết quả hành động

Thế giới xung quanh con người bao gồm vô số các khả năng, tại sao ta lại chú ý cái này mà không cái khác, chính là do nghiệp lực đang nổi lên, nếu con người thực hiện cái điều đang nổi lên hút ta vào đó đó với sự trọn vẹn mãn nguyện thì nghiệp sẽ được giải tỏa, còn không nó sẽ còn quay đi quay lại dưới dạng các sự kiện vòng lặp trong cuộc sống và nếu không thỏa mãn được trong kiếp này thì nó sẽ được xếp vào kho để còn quay lại ở các kiếp sau . Sư Ông Thích Nhất Hạnh có đưa ra khái niệm minfulness khi làm gì tập trung vào hành động tránh để tâm lý khởi lên suy nghĩ và cảm xúc cũng là một cách để giảm tạo nghiệp, vì bản chất của nghiệp là việc ghi nhận một hành động không trọn vẹn mãn nguyện toàn bộ

Trên đây là việc thay đổi cơ cấu nghiệp dưới góc độ hành động mà bất cứ người bình thường nào cũng tiếp cận được vì nó hoàn toàn nằm ở 3 thể ngoài cùng là Annamaya Kosha (thân thể vật lý) , Pranamaya Kosha (thể năng lượng) và Manomaya Kosha (thể tâm trí)

Ngoài ra con người còn có thể xóa nghiệp mà không cần hành động nếu qua thiền kích hoạt được Vijnanamaya Kosha (thể nhận biết), mỗi khi nghiệp cũ trồi lên hoặc nghiệp mới đi vào nếu chiếu lên nó ánh sáng của nhận biết, nó sẽ tự tan ra. Hay một cách khác là qua yêu kích hoạt thể Anandamaya Kosha, trong ngọn lửa của phúc lạc thì toàn bộ kho nghiệp cũng dần dần sẽ bốc cháy thành tro.

Nguồn : Sưu Tầm

http://khoahoctamlinh.vn/chua-lanh/chua-lanh-linh-hon/nghiep-karma-cach-hoa-giai-nghiep-1985.html