KINH DIÊN MỆNH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT PDF

NGHI THỨC TỰ THỌ QUY Y - NGŨ GIỚI

- Nếu trước đó đã từng quy y nhưng không có mộng lành, thì làm như sau: Trước bàn Phật hay tại Chùa giữa Chánh điện, xin xả quy y với các vị thầy trước đây và tự quy y - Mua vật thực bày lên bàn thờ Phật hay trước một hình Phật, hình chư Bồ Tát và một hay vài quyển

Kinh Đại Thừa, quỳ gối phải chấp tay tuyên đọc

Tự Quy Y Tam-Bảo 3 lần, mỗi lần đều lạy, tưởng mình ở trước Phật và Bồ-Tát Chúng đang nghe

Phật thuyết pháp, hiện thần thông, v.v… - Sau đó, tự thọ cả hai thứ Ngũ Giới Hiển và Mật.

Mỗi lần cũng đọc 3 lần, lạy ba lạy. -Sau đó, ngũ dưới bàn thờ 3 ngày, nếu thấy hảo mộng là đắc Tam Quy Ngũ Giới. Nếu chưa thì ngày mùng 1, mùng 8, 14, 18, 23, 30 âm lịch tiếp tục cầu xin thọ Tam Quy Ngũ Giới.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh