Oinvoice
Sách Vũ Trụ Này Là Không Gian Đa Chiều
Vũ Trụ Này Là Không Gian Đa Chiều: Phần 7. Sơ Lược Về Con Mắt Thứ 3

Vũ Trụ Này Là Không Gian Đa Chiều: Phần 7. Sơ Lược Về Con Mắt Thứ 3

Con mắt thứ 3 được sách vở, thiền môn nhắc đến thật nhiều, đó là cánh cửa mở ra thế giới tâm linh, cũng là cánh cửa giúp con người tiếp cận không gian đa chiều. Người tiến hóa càng cao, con mắt thứ 3 càng phát triển và nhìn thấu chiều không gian càng cao.

Trong kho tàng pháp nhãn, Cha đang sở hữu hơn 3000 con đường tiến hóa khác nhau của Con mắt thứ 3. Một trong số các cao nhân tu thành, có pháp nhãn viên mãn được sách vở nhắc thật nhiều là Nhị Lang Thần. Bằng vào việc mở bung Con mắt thứ 3, Nhị Lang Thần có được 72 phép thần thông biến hóa.

Một vài nguyên tắc cơ bản của Con mắt thứ 3 đó là:

Tâm nhãn kết nối với hư không, tùy thuộc vào căn nguyên của mỗi người để biết hư không đó xa hay gần.

Thị nhãn kết nối vi diệu với hệ thống dây thần kinh (hữu và vô) của não bộ, sẽ gồm có một số phần cơ bản như sau:

- Khối tiếp nhận thông tin

- Khối chuyển hóa thông tin

- Khối cảm nhận tinh thần

- Khối hóa dụng tinh thần

1922-vu-tru-nay-la-khong-gian-da-chieu-phan-7-so-luoc-ve-con-mat-thu-3-1.jpg

Tiếp nhận và chuyển hóa thông tin nôm na như đầu vào và đầu ra tiến trình. Mức độ đầu tiên khi người tu học sử dụng Con mắt thứ 3 đó là cảm giác. Họ bắt đầu cảm thấy như có người nói chuyện với mình, cảm thấy có thần linh… Tất cả những hiện tượng đó đều nói lên rằng, Con mắt thứ 3 đã hoạt động và “thấy” được chiều không gian từ thứ 4 trở lên.

Trong khối tiếp nhận thông tin có một cảm quan (biến) đảm nhận chức năng cảm quang. Khi con người tu học tiến hóa đủ lực, biến cảm quang phát triển viên mãn là lúc người tu có thể nhìn được chân thật hình ảnh của các chiều không giao bậc cao. Việc ghi nhận được thực hiện theo những cơ chế phức tạp, trong đó gồm cả phương cách, Con mắt thứ 3 xuất thông tin cảm nhận sang 2 nhục nhãn và người ta thấy được thông qua nhục nhãn.

Khối cảm nhận tinh thần và khối hóa dụng tinh thần giúp người tiến hóa cảm nhận tiếp thu trí huệ, xây dựng pháp lực khi họ tiếp xúc với kho tàng tri thức, kho tàng năng lượng trong các không gian đa chiều. Điều này nói lên việc vì sao các thiền nhân ngồi thiền hàng giờ, hàng tháng và hơn nữa mà ngộ được trí huệ, đắc được thần thông.

Pháp đồ Cửu Trùng Đài của Lục Tổ Huệ Năng đặt cho Con mắt thứ 3 cái tên là Hư vô huyện lý là vì vậy. Đả thông huyệt này, con người ngoài giao tiếp được với các chiều không gian bậc cao, trong tiếp xúc được với các kho tàng tri thức, thần thông của vũ trụ.

Liên quan đến quyền năng của ánh sáng, khai mở Con mắt thứ 3 đến trình độ nhất định sẽ giúp con người thực hiện được việc xuyên qua không gian, khu vật dịch vật…

Do vậy, trách nhiệm phát triển công nghệ ánh sáng của thời kỳ mới rơi lên vai của những con người tiến hóa. Họ học hỏi, họ nghiên cứu, họ sáng chế và hướng dẫn chúng dân bằng huyền môn và bằng khoa học. Để trong thời đại mới, con người có thể sử dụng công nghệ ánh sáng mà phụng sự cho đại công cuộc phát triển sinh cơ, mở rộng vũ trụ.

Bạch Thiên Thi (https://www.facebook.com/thi.bach.3)

Tháng 9/2020

-------------

Web: khoahoctamlinh.vn/1922.html
Group: fb.com/groups/khoahoctamlinhvn
Fanpage: fb.com/khoahoctamlinh.vn


Sách Vũ Trụ Này Là Không Gian Đa Chiều