Oinvoice
Sách Vũ Trụ Này Là Không Gian Đa Chiều
Vũ Trụ Này Là Không Gian Đa Chiều: Phần 5. Thời Gian Vật Lý, Thời Gian Vĩnh Hằng Và Thời Gian Đa Chiều

Vũ Trụ Này Là Không Gian Đa Chiều: Phần 5. Thời Gian Vật Lý, Thời Gian Vĩnh Hằng Và Thời Gian Đa Chiều

“Thời gian” là một thành tố kỳ lạ của vũ trụ, nó “chảy” thông suốt qua mọi chiều không gian và tác động lên tất cả các không gian mà nó chảy qua. Đâu đó trong vĩnh hằng thời gian là bất biến, tuy nhiên, qua các không gian đa chiều khác nhau, thời gian sẽ ngắn dài khác nhau.

Để dễ lý giải, ta xem có các “loại thời gian” sau đây:

- “Thời gian vật lý” là thời gian “chảy” trong không gian 3D.

- “Thời gian vĩnh hằng” là thời gian “chảy” trong toàn thể vũ trụ.

- “Thời gian đa chiều” là thời gian “chảy” trong không gian đa chiều (từ chiều thứ 4 trở lên).

Trong cùng một đại lượng “thời gian vĩnh hằng”, “thời gian vật lý” là lớn nhất và “thời gian đa chiều” bé dần trong chiều không gian lớn dần.

Giống như một phương trình nhiều biến số, khi số biến số càng nhiều, thì tác động của một biến số lên tổng thể càng bé đi.

1920-vu-tru-nay-la-khong-gian-da-chieu-phan-5-thoi-gian-vat-ly-thoi-gian-vinh-hang-va-thoi-gian-da-chieu-1.jpg

Sách xưa cũng như sách nay, người tìm hiểu huyền học sẽ dễ dàng bắt gặp những khái niệm như “Một ngày ở trên trời bằng một năm ở trần gian”. Vì khi các thiền nhân xuất thể đi về các không gian bậc cao, họ lang thang trên đó 1 khoảng thời gian tưởng ngắn, nhưng khi quay về thì thời gian vật lý đã trôi qua thật dài. Câu nói trên là một đánh giá định tính của đặc tính thời gian. Có lẽ tới một thời điểm nào đó, bằng huyền môn hoặc bằng khoa học, người ta sẽ tính được một ngày trong không gian 7D dài bằng bao nhiêu ngày trong không gian 6D, một ngày trong không gian 6D dài bằng bao nhiêu ngày trong không gian 5D… một các định lượng.

Từ Thức khi lên tiên sống được một thời gian (có lẽ là đi vào động thiên ở không gian 5D), tới khi quay về đã nhiều năm trôi qua, trong làng không còn ai biết ông cả. Đây là một dẫn chứng của dân gian (trong vô vàn dẫn chứng) cho thấy tính biến thiên theo không gian của thời gian. Cũng trong chuyện Từ Thức lên tiên, dân gian biết đến cánh cổng đi vào tiên giới mà khi đi vào thì thấy, khi trở lại tìm không ra. Đó là vì sao?

Khoa học cũng cho rằng, khi thiết bị bay đạt vận tốc bay bằng hoặc hơn vận tốc ánh sáng, không gian và thời gian bị bóp méo và con người có thể du hành xuyên thời gian. Đây cũng là một giả thuyết của khoa học chứng minh cho tính biến thiên của thời gian. Tuy nhiên, có một sự nhầm lẫn ở đây. Sự nhầm lẫn đó là bởi vì, không phải thời gian bị thiết bị bay bóp méo, mà là thiết bị bay bằng cơ chế phù hợp đã đi vào chiều không gian bậc cao, do đó thời gian bay của thiết bị trong không gian này chênh lệch nhiều lần so với thời gian bay trong không gian vật lý. Vì vậy, khi họ dừng bay và trở ra không gian vật lý, thời gian đã trôi qua nhiều năm, và các nhà khoa học lầm tưởng đó là du hành xuyên thời gian.

Vậy thì, vì sao Từ Thức không tìm ra cánh cửa đi vào cõi tiên khi quay lại đúng chỗ vào năm xưa, và vì sao thiết bị bay đạt vận tốc ánh sáng lại có thể đi xuyên không gian? Đó là vì đặc tính của ánh sáng. Ánh sáng có những quyền năng đặc biệt và đó sẽ là chủ đề của kỳ tiếp theo.

Bạch Thiên Thi (https://www.facebook.com/thi.bach.3)

-------------

Web: khoahoctamlinh.vn/1920.html
Group: fb.com/groups/khoahoctamlinhvn
Fanpage: fb.com/khoahoctamlinh.vn


Sách Vũ Trụ Này Là Không Gian Đa Chiều