THẤT NHÂN TÂM PDF

Mục lục

1. Hoàng Xuân Việt - Người thầy đáng kính

2. Lời nói đầu

3. PHẦN I - NHỮNG CHUYỆN THẤT NHÂN TÂM

4. Những cách làm cho người dễ ghét

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

5. Có nên sửa lỗi của người không? Và sửa như thế nào?

6. Sửa lỗi người mà cãi lộn... rồi sẽ biết

7. PHẦN II - TRỊ THẤT NHÂN TÂM BẰNG ĐẮC NHÂN TÂM

8. Nghệ thuật thương lượng

9. Lòng thành đắc nhân tâm

Phim Thức Tỉnh

10. Ai không thích được nghe và thông cảm

11. Sao không đặt mình ở địa vị người?

12. “Mật pháp” đắc nhân tâm trong giao tiếp - xử thế

13. PHẦN III - TÂM LÝ THẤT NHÂN TÂM VÀ ĐẮC NHÂN TÂM KHI

NÓI CHUYỆN HẰNG NGÀY

14. Yết hầu của đối nhân xử thế là: Nói chuyện

15. Muốn thuyết phục khi nói chuyện phải “tri kỷ tri bỉ”

16. Phải biết tính người để biết tính mình

17. Các mẫu tâm tính thường gặp khi nói chuyện

18. PHẦN IV - LUẬT THUYẾT PHỤC TRÊN DIỄN ĐÀN

19. Diễn văn - diễn giả - thính giả

20. Luật soạn nội dung của diễn văn

21. Luật trang trí về hình thức của diễn văn

22. Đạt cho được bốn mục tiêu của diễn văn

23. Cách luyện lời, luyện giọng và luyện điệu bộ

24. Sắp lên diễn đàn

25. Trên diễn đàn

26. Sau khi xuống diễn đàn

27. PHẦN V - MUỐN TRÁNH THẤT NHÂN TÂM VÀ GIAO TIẾP -

XỬ THẾ ĐẮC NHÂN TÂM THÌ PHẢI LUYỆN ĐỨC THU TÂM

28. Luyện đức thu tâm

29. Tự ám thị

30. Bạt

31. Tia sáng

32. Chú thích

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh