Người Xưa

Phục Ma

Phục Ma

Trong Đạo Phật, có khái niệm Tâm Ma, ý nói Ma Chướng Tự Tâm Sinh. Nghĩa là những thứ mê đắm, mê muội từ tâm ta sinh ra chính là chướng ngại cho con đường tu hành tới đạo quả. Đó là Ma đến từ bên trong.Từ Ma trong Ma quái: 魔 được...

Độc

Độc

Phân biệt Ác Nhân và Độc Nhân để tự bảo vệ chính mình.Từ Độc ( 毒) trong “độc tính” (toxic), là một từ gây nhiều tranh cãi. Chiết tự của từ này trên có bộ Triệt dưới có bộ Mẫu gây ra nhiều suy đoán ý nghĩa và nguồn...

Độc - Cô

Độc - Cô

“Cô độc là khi ta ít cô đơn nhất” (Bruce Lee)Trong cuốn sách Tối Giản Số Hoá (Digital Minimalism), Cal Newport chỉ ra rằng chúng ta thường liên hệ giữa Độc và Cô, thường xuyên sai lầm cho rằng hai hiện tượng này là một. Cô trong từ Cô Đơn chủ...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm