Hallelujah - Ngợi Khen Và Chúc Tụng Thiên Chúa
Hallelujah - Ngợi Khen Và Chúc Tụng Thiên Chúa Hallelujah - Ngợi Khen Và Chúc Tụng Thiên Chúa

HALLELUJAH - NGỢI KHEN VÀ CHÚC TỤNG THIÊN CHÚA

...và tình yêu thì đâu phải cuộc diễu hành chiến thắng... rằng nó lạnh lùng và làm ta tổn thương, đau đớn...

Bởi vì tình yêu thì luôn có hai mặt, trải nghiệm mặt này để hiểu về mặt kia. Nếu không ta sẽ chẳng biết tình yêu là gì...

Hallelujah - Ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa...

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_X95CshwOTs

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh