Tinh Thần

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Sách Sự Thật: 1321. Ngôn Sứ Kha-Nốc Và Ngôn Sứ Ê-Li-A Sẽ Không Xuất Hiện Trong Bộ Dạng Con Người

Thứ năm ngày 29 tháng 1 năm 2015, lúc 21:30 Hỡi con gái yêu dấu của Ta, chính những người Công Giáo và những người Do Thái sẽ phải đối mặt với sự chống đối khủng khiếp nhất trong những thời điểm ở phía trước. Họ sẽ phải chịu sự phân biệt đối xử,...

Sách Sự Thật: 1293. Ôi, Thật Là Một Niềm Hân Hoan Đối Với Ta Nếu Họ Hướng Lòng Về Ta Trong Ngày Lễ Giáng Sinh

Thứ hai ngày 22 tháng 12 năm 2014, lúc 20:45 Hỡi con gái yêu dấu của Ta, đây là một Thông Điệp dành cho toàn thể nhân loại trong Ngày Lễ Giáng Sinh của Ta. Khi tất cả các con cử hành Sinh Nhật của Ta, hãy để Ta đến với tâm hồn các con...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm