Kinh Sám Hối

Sám Kinh Địa Mẫu Sám Kinh Địa Mẫu

Sám Kinh Địa Mẫu

Dứt lời sám mẫu trì kinh Cúi đầu con lạy huyền linh Mẹ hiền Dập đầu con lạy tổ tiên Mong nhờ phật tổ cửu huyền thứ tha Lời kinh sám hối bay xa Vang lên cung tòa thượng mẫu huyền vi Nay con xám hối trì kinh Mong nhờ phật tổ từ bi hộ phù Lễ cầu sám hối...

Kinh Sám Hối Kinh Sám Hối

Kinh Sám Hối

Cúi đầu con đảnh lễ Mười Phương Nguyện cầu ĐỨC MẸ an khương muôn đời Lễ trên NGỌC ĐẾ CHA TRỜI DIÊU TRÌ ĐIỆN MẪU MẸ thời chứng minh Các con tội lỗi muôn nghìn Đêm nay sám hối tội tình tiêu tan Lễ trên TAM GIÁO ĐẠO tràng Già Lam Cổ...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm