Diêu Trì Kim Mẫu, Địa Mẫu Ngươn Quân Vô Cực Đại Từ Tôn Đại Thiên Tôn
Diêu Trì Kim Mẫu, Địa Mẫu Ngươn Quân Vô Cực Đại Từ Tôn Đại Thiên Tôn Diêu Trì Kim Mẫu, Địa Mẫu Ngươn Quân Vô Cực Đại Từ Tôn Đại Thiên Tôn

DIÊU TRÌ KIM MẪU, ĐỊA MẪU NGƯƠN QUÂN VÔ CỰC ĐẠI TỪ TÔN ĐẠI THIÊN TÔN

Diêu Cung Mẹ gởi xuống miền

Bảo con cố gắng làm hiền hồi quy

Lời Vàng mẹ đã ra đi

Dặn con cố gắng từng đi bước đường

Sao con dại khinh thường lời Mẹ

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Đóng Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Đỉnh Cao Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Sắp phong ba con trẻ điêu tàn:

Nghe trên phán lệnh Phụ Hoàng

Chắc rằng tiêu diệt trần gian không còn!

Mẹ nghe khổ thon von nước mắt

Sai thơ đồng dẫn dắt con qua

Con Mẹ trai gái xa hoa

Mê giàu mê có mê nhà cao sang

Quên bà Mẹ Mẫu Hoàng Vô Cực

Cứu chúng con bể vực hố sâu

Con ơi lòng Mẹ đỉnh đầu

Tạo ra đầy đủ thiếu đâu bớ trần

Mẹ hóa thân đủ phần con hưởng

Nào chức ngôi dung dưỡng xa xuê

Cửa nhà đẹp đẽ sẵn bề

Món ăn đủ chất con mê nhiễm trần

Quên Bà Mẹ hối thân vất vả

Sợ chúng con tan rã tiêu hồn

Đó là Vô Cực Càn Khôn

Mẹ Già lưu loát trường tồn khuyến răn

Phải nghe lệnh mẹ xưa kia quay bước

Lên thuyền Trời về được hồi quy

Con ơi Đức Mẹ Diêu Trì

Mắt Trời rơi lệ vậy thời không ngưng

Con khờ dại vui mừng cảnh giả

Đâu biết rằng Mẹ đã than van

Nghe Cha phán lệnh phạt tràng

Mẹ Già bỏ chạy lâm đàng xuống đây

Để dạy trẻ sửa xây cho kịp

Nếu không thì mất kiếp ra tro

Bao năm Mẹ xuống đưa đò

Rước con về được chuyện trò Diêu Cung

Sai con xuống đoạn cùng con dặn

Nơi trần gian bể vắng tanh hôi

Xuống đây mê chức mê ngôi

Quên lời Mẹ dặn đảnh đồi quê xưa

Giờ đã cận mây mưa gần kéo

Màn Trời ra ắt kẻo cận kề

Dù con ba lớp bốn bề

Cũng không tránh nổi nặng nề đâu con

Sắp khổ sở hao mòn khắp cả

Chốn Hoàn Cầu Mẹ đã chuyển xoay

Càn Khôn Vũ Trụ giờ này

Cũng do Mẹ sắp một giây rã rời

Chắc tiêu diệt lập đời trở lại

Mẹ sanh con có gái có trai

Chia ba rẽ bảy nhân lai

Đánh nhau cấu xé dạn dày dữ hung

Tròn nhiệt huyết trong Bầu có Một

Con không lo chí cốt nhiệt tình

Quên lời Bà Mẹ cứu tinh

Bao la biển khổ rộng thinh diệu vời

Nếu con cái Mẹ lu mờ tan hoang

Trẻ khờ dại theo đàng Ma Quái

Không lo thân còn cãi Mẹ Hiền

Mê cao sang cả của tiền

Quên Bà Mẹ khổ Kiền Thiền Từ Tôn

Ba bước nữa hồn con tiêu hủy

Nghe lệnh phân thế kỷ Phụ Vương

Con ơi trăm mối nghìn đường

Chắc rằng cát bụi tan thương điêu tàn

Trời thâu hết trần gian khắc khổ

Thâu nhân loại không chỗ mà nương

Thâu nhân, thâu vật, thâu đường

Tất cả thâu hết trăm phương nghìn trùng

Con quên Mẹ chập chùng hình bóng

Thương chúng con mơ mộng từng cơn

Thấy con còn mãi tranh hờn

Lòng Già rơi lệ trong cơn thuyết trình

Thuyền của Mẹ linh đinh sóng bủa

Xuống nơi đây nhơ nhớp biển trần

Rước con về ngự Các Lân

Con quên mẹ dặn toàn phần làm sao!?

Các cấp bậc ngôi cao chỉ Một

Cũng trong Bầu Chí Cốt mà thôi

Dù con tài chức cao ngôi

Cũng trong lòng Mẹ chớ hồi thoát đâu!

Quên Bà Mẹ rồi sầu rồi thấy

Con phải xa cạm bẫy tới nơi

Từ đây do lệnh của Trời

Nói cho con biết vậy thời đôi câu

Rồi các nước Ngũ Châu cũng rụi

Nay mai đây gặp buổi nguy nan

Làm sao tránh khỏi thở than

Thâu về lập lại Đại bàn chúng sanh

Thôi con chớ mạnh tranh chi nữa

Trời Thiên bang mở cửa hạ phàm

Cho nên khổ sở Kỳ Tam

Diêu Trì Hoàng Mẫu luận đàm chút thi

Thôi con trẻ Lưu ly ẩn núp

Mẹ trao lời đặng giúp chúng con

Kỳ Ba thác đổ từ hòn

Con nghe lời Mẹ thì còn hồi hương

Nam Mô A Di Đà Phật

Diêu Trì Kim Mẫu, Địa Mẫu Ngươn Quân Vô Cực Đại Từ Tôn Đại Thiên Tôn.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=VptTLPxce6A

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Thư Viện Sách NóiTủ Sách Tâm Linh