Ma Quỷ

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Đức Tin

Đức Tin

“Phước cho người không thấy mà tin” Theo một góc nhìn, có thể nói đức tin chính là bài học cốt yếu khi một linh hồn đến với thực tại tách biệt này để học tập và trải nghiệm. Đức tin cũng có nhiều tầng, tương ứng với các mức độ...

Phục Ma

Phục Ma

Trong Đạo Phật, có khái niệm Tâm Ma, ý nói Ma Chướng Tự Tâm Sinh. Nghĩa là những thứ mê đắm, mê muội từ tâm ta sinh ra chính là chướng ngại cho con đường tu hành tới đạo quả. Đó là Ma đến từ bên trong.Từ Ma trong Ma quái: 魔 được...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm