Suy Tưởng

Sách Sự Thật: 684. Ta Sẽ Giảm Bớt Phần Lớn Đau Khổ Nhờ Sức Mạnh Của Các Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện

Thứ sáu ngày 25 tháng 1 năm 2013, lúc 20:00 Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta muốn truyền cho các nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta phải thận trọng khi thiết lập nhóm trong các quốc gia của họ. Họ phải luôn có sẵn Nước Phép, phải có Tượng Chịu Nạn...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm