Cuộc Đời

Sách Sự Thật: 493. Hai Cánh Tay Ta Đã Bị Kéo Ra Khỏi Các Khớp Xương Trong Cuộc Khổ Hình Thập Giá Và Vì Thế Hình Ảnh Trên Khăn Liệm Thành Turin Cho Thấy Điều Này

Thứ năm ngày 19 tháng 7 năm 2012, lúc 07:00 Hỡi con gái yêu dấu của Ta. Một âm mưu hết sức ghê tởm nhằm lừa gạt con cái Thiên Chúa đang được dàn dựng để phá bỏ bằng chứng về sự Hiện Hữu của Ta. Chẳng bao lâu nữa nhiều kẻ sẽ xuất hiện, giả dạng...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Phật Học Chỉ Nam: Chương 18. Thuyết Thiên Địa Vạn Vật Đồng Nhất Thể Với Thiền Tông (Thiền Đốn Ngộ)

Tôi đã viết ba bài về Thiền: Suy tư về Thiền [1], Mạn đàm về Thiền [2], Ít nhiều cảm nghĩ và suy tư về Thiền Học Việt Nam từ triều Lý tới nay [3], cho nên muốn viết thêm một bài nữa về Thiền, tôi cũng cảm thấy khó khăn. Trong bài 3, suy tư về Thiền...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm