Đại Sư

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Phật Học Chỉ Nam: Chương 16. Thuyết Thiên Địa Vạn Vật Đồng Nhất Thể Với Thạch Đầu Hi Thiên

Thạch Đầu Hi Thiên 石頭 希 遷 (700-790) sinh vào cuối đời Lục Tổ Huệ Năng (638-713), và khi còn nhỏ được gặp Ngài một hai lần. Năm 728, khi Hi Thiên được 29 tuổi, một đêm mộng thấy mình cùng Huệ Năng cưỡi rùa chơi trong một cái ao. Mà rùa là Linh...

Thiên Địa Vạn Vật Đồng Nhất Thể: Chương 5. Thuyết Thiên Địa Vạn Vật Đồng Nhất Thể Với Các Triết Gia Trên Thế Giới

(CHÂN ĐẠO NỘI TÂM LÀ CON ĐƯỜNG HIỀN THÁNH MUÔN THỦA, MUÔN PHƯƠNG) Các Thánh triết này từ xa xưa đã lan tràn khắp thiên hạ. Các thánh triết này sau trước đều chủ trương con người có Bản thể Trời và có thể trở về sống kết...

Thiên Địa Vạn Vật Đồng Nhất Thể: Chương 4. Thiên Chúa Giáo Với Thuyết Thiên Địa Vạn Vật Đồng Nhất Thể

Muốn nhận định về vấn đề này cho chính xác, chúng ta cần phân biệt hai thành phần: 1) Thành phần quần chúng và Giáo Hội, hay giáo lý công truyền. 2) Thành phần thiểu số Thánh Hiền (khoảng 100 người) theo Đại đạo, hay Huyền Học (Mystics). Tức...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm