Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 22. Không Nên Hỏi Lại Câu Đã Hỏi

MI TIÊN VẤN ÐÁP: CÂU 22. KHÔNG NÊN HỎI LẠI CÂU ĐÃ HỎI

Đức vua Mi-lan-đà chợt hỏi:

  • Đại đức hiện nay có còn tái sanh nữa chăng?
  • Câu này, đại vương đã hỏi rồi mà bần tăng cũng đã trả lời rồi: rằng, nếu bần tăng còn tham sân si phiền não, còn ham muốn sự sống thì bần tăng còn tái sanh, bằng ngược lại, bần tăng sẽ vô

Tuy nhiên, đại vương nghĩ như thế nào, nếu có kẻ hết lòng trung thành với đại vương, lập nhiều chiến công cho đại vương, đã được đại vương ban thưởng trọng hậu, thế mà người ấy cứ than phiền với người khác rằng, đại vương chẳng hề cho y cái gì cả! Lời nói của người ấy là lời nói đáng hay không đáng nói, hở đại vương?

  • Thật không nên nói như thế.
  • Cũng vậy là câu hỏi của đại vương! Câu hỏi ấy thật không đáng hỏi một tí nào.

Đức vua Mi-lan-đà cười, nói nhũn nhặn:

  • Trẫm đã lĩnh ý, cảm ơn sự quở trách khéo léo của đại đức.

* * *

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh