Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 19. Bậc Vô Sanh Có Còn Đau Khổ Không?

MI TIÊN VẤN ÐÁP: CÂU 19. BẬC VÔ SANH CÓ CÒN ĐAU KHỔ KHÔNG?

Đức vua hỏi:

  • Bậc Vô sanh, nghĩa là người đã Niết bàn, có còn đau khổ chút ít nào không, thưa đại đức?
  • Một chút ít thọ khổ ấy cũng không có, tâu đại vương!
  • Vậy thì trong đời này, các ngài chứng ngộ lý Vô sanh rồi có còn thọ khổ chút ít không?
  • Thọ khổ nơi thân thì còn mà thọ khổ trong tâm thì không, tâu đại vương!
  • Tại sao thế?
  • Thân còn thọ khổ vì thân còn bị già, bị bệnh, còn bị sự biến hoại đổi khác do các định luật tự nhiên chi phối như định luật sinh học, định luật khí hậu, thời tiết, nắng mưa v... Tâm không còn thọ khổ nữa là do tâm ấy đã dập tắt tất cả mọi nguyên nhân tạo tác đau khổ: ấy là vô minh, ái dục!
  • Giác ngộ, giải thoát rồi mà còn đau khổ nơi thân, thế sao các ngài không Niết bàn đi?
  • Tâu đại vương! Các ngài chưa Niết bàn vì các ngài chẳng tham cầu sự sống mà cũng chẳng bất bình, chán ghét sự sống. Các bậc A-la-hán ấy họ sống an nhiên, tự tại giữa cuộc đời, còn duyên thì đến, hết duyên thì đi. Trái cây kia chưa đúng thời, chưa chín thì họ chẳng mong chín mau, chín vội bao giờ!

Cho nên tôn giả Xá-lợi-phất thuở còn sinh tiền, có câu kệ ngôn sau:

" - Tịch diệt chẳng ưa thích Mà sự sống cũng không Chẳng hy cầu tham luyến

Chẳng trái ý nghịch lòng Còn duyên, thời thì ở Hết duyên, thời thì đi Không, vô tướng, vô tác Tùy hữu vi, vô vi!"

Đức vua Mi-lan-đà cảm thán thốt lên:

  • Hay thay! Tuyệt vời thay! trẫm đã hiểu.

* * *

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh