Oinvoice
Sách Vũ Trụ Này Là Không Gian Đa Chiều
Vũ Trụ Này Là Không Gian Đa Chiều: Phần 9. Sự Sống Ở Không Gian Đa Chiều Bậc Cao & Người Ngoài Hành Tinh

Vũ Trụ Này Là Không Gian Đa Chiều: Phần 9. Sự Sống Ở Không Gian Đa Chiều Bậc Cao & Người Ngoài Hành Tinh

Sinh linh tồn tại trong không gian chiều càng cao sẽ có trạng thái vật chất càng nhẹ. Các chủng loài sinh linh đa dạng cũng bao gồm thực vật, động vật và con người. Trường năng lượng của các cá thể và tổng thể sinh linh sẽ tương hợp với trường năng lượng của không gian đó.

Cách nói cõi vô hình là một cách nói khác và có lẽ sẽ thay đổi khi con người tiến bộ tiến nhập các chiều không gian cao hơn. Cho đến chiều không gian thứ 7, người ta vẫn thấy các vị Phật hình dáng con người, thấy được sông dài lả lướt, thấy được núi non bồng bềnh, thấy được đền đài kiến trúc, thấy được mây lành bay bay…

Đồng dạng nguyên tố với không gian vật lý, nhưng vật chất tồn tại ở dạng nhẹ hơn và mức năng lượng cân bằng cao hơn. Thêm vào đó, nhiều nguyên tố mà bảng hệ thống tuần hoàn của nhân loại chưa đề cập đến cũng sẽ tìm được trong các không gian bậc cao.

Đã có những thước phim cho rằng, mặt trăng có tồn tại “Người ngoài hành tinh” và bề mặt mặt trăng xuất hiện những nguyên tố kim loại mà ở quả địa cầu phải tổng hợp trong phòng thí nghiệm. Đó là vì, “người ngoài hành tinh” có nền văn minh cao hơn người địa cầu hiện đại, họ khai thác và sử dụng được nhiều vật chất hơn những thứ hiện có trong không gian 3D.

Trong không gian đa chiều bậc cao, các kiến trúc được xây dựng phù hợp với mức cân bằng năng lượng của nó. Các yếu tố đất lửa gió nước cũng đầy đủ để diễn sinh và cấu thành sự sống. Thực vật, động vật phong phú và đa dạng, với sức mạnh và trí thông minh cao hơn thực vật, động vật sống trong không gian 3D. Linh thú cũng sống trong các chiều không gian đó, với linh tính càng cao thì đạt đến chiều không gian càng cao.

1924-vu-tru-nay-la-khong-gian-da-chieu-phan-9-su-song-o-khong-gian-da-chieu-bac-cao--nguoi-ngoai-hanh-tinh-1.jpg

VỀ SỰ TỒN TẠI CỦA "NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH”

“Người ngoài hành tinh” là một danh từ lạ lẫm mà con người của thời kỳ Song Ngư gán cho họ. Thực ra “người ngoài hành tinh” là người của những nền văn minh cổ xưa của quả địa cầu này. Họ đã phát triển nền văn minh rất rực rỡ, tiến nhập được không gian 4D, 5D và có thể đã đạt tới 6D. Tuy nhiên, vì ma tính nổi lên, họ cho rằng mình đã siêu nhiên và có quyền năng thắng được Đức Thượng Đế dẫn đến làm nhiều điều sai trái. Kết quả, Đức Thượng Đế đã xóa sổ nền văn minh của các chủng người này, nhưng không hoàn toàn tuyệt chủng. Những con người có tâm tính thiện lương được Cha giữ lại, hội đồng chư Thiên bàn bạc và giao cho họ một số vùng đất để tiếp tục sinh tồn. Họ buộc phải hoạt động hạn chế, không được thường xuyên xuất hiện ở chiều không gian 3D.

“Người ngoài hành tinh” sống được trên mặt trăng, dưới lòng biển, trong lòng đất, nơi mà con người hiện đại chưa đủ sức đặt chân đến. Thiết bị di chuyển của quá siêu tưởng so với loài người hiện đại. Trong đó có đĩa bay, một thiết bị có khả năng xuyên qua không gian đa chiều. Một ít người địa cầu đã quan sát được, nhưng thưởng chỉ một lúc thì mất dấu.

“Người ngoài hành tinh” là hiện hữu. Tuy nhiên, họ chịu sự hạn chế của Đức Thượng Đế. Nếu Cha để cho chủng người hiện đại của Địa cầu xảy ra chiến tranh với “Người ngoài hành tinh” để giành lấy không gian sống, loại người hiện đại chỉ có thất bại.

Phật tính là điều Đức Thượng Đế mong muốn các con của mình hướng tới. Ngài đang cho chúng ta - những con người hiện đại cơ hội đó.

Bạch Thiên Thi

Tháng 9/2020

-------------

Web: khoahoctamlinh.vn/1924.html
Group: fb.com/groups/khoahoctamlinhvn
Fanpage: fb.com/khoahoctamlinh.vn


Sách Vũ Trụ Này Là Không Gian Đa Chiều