Đệ Tử

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Phật Học Chỉ Nam: Chương 16. Thuyết Thiên Địa Vạn Vật Đồng Nhất Thể Với Thạch Đầu Hi Thiên

Thạch Đầu Hi Thiên 石頭 希 遷 (700-790) sinh vào cuối đời Lục Tổ Huệ Năng (638-713), và khi còn nhỏ được gặp Ngài một hai lần. Năm 728, khi Hi Thiên được 29 tuổi, một đêm mộng thấy mình cùng Huệ Năng cưỡi rùa chơi trong một cái ao. Mà rùa là Linh...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm