Khoan Dung

Sách Sự Thật: 1331. Kể Từ Cuộc Khổ Hình Thập Giá Của Ta, Chưa Bao Giờ Kitô Giáo Lại Phải Chịu Bách Hại Khủng Khiếp Đến Như Vậy

Thứ tư ngày 6 tháng 5 năm 2015, lúc 22:31 Hỡi con gái yêu dấu của Ta, giờ đây Nước Mắt Ta không ngừng tuôn rơi khi con người đang đả phá tan tành Lời Chí Thánh của Thiên Chúa. Tình yêu dành cho Ta, Chúa Giêsu Kitô, đã tan biến và đời sống tinh thần...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Sách Sự Thật: 1164. Mẹ Của Ơn Cứu Rỗi: Chẳng Bao Lâu Nữa, Việc Các Con Tuyên Bố Là Theo Chúa Giêsu Kitô, Sẽ Là Vi Phạm Pháp Luật

Thứ tư ngày 2 tháng 7 năm 2014, lúc 16:40 Hỡi các con thân yêu, nếu như nhân loại được chứng kiến Uy Quyền của Con Mẹ, Đấng ngự trên Ngai trên Thiên Đàng, bên hữu Chúa Cha Hằng Hữu, họ sẽ phải vô cùng xấu hổ và hối hận. Chúa Giêsu...

Sách Sự Thật: 962. Chẳng Bao Lâu Nữa Nhiều Người Sẽ Bắt Đầu Dùng Kiến Thức Khoa Học Để Đánh Giá Về Sách Phúc Âm Rất Thánh

Thứ bảy ngày 9 tháng 11 năm 2013, lúc 11:48 Hỡi con gái yêu dấu của Ta, chẳng bao lâu nữa nhiều người sẽ bắt đầu dùng kiến thức khoa học để đưa ra những đánh giá về Sách Phúc Âm Rất Thánh. Thay vì rao giảng Sự Thật trong Lời của Ta, Lời đến...

Sách Sự Thật: 670. Kế Hoạch Để Phá Hủy Giáo Hội Công Giáo Từ Trong Nội Bộ, Đã Được Tiến Hành

Chúa Nhật ngày 12 tháng 1 năm 2013, lúc 15:10 Hỡi con gái yêu dấu của Ta, đây là thời điểm cho giai đoạn tiếp theo trong Kế Hoạch của Ta nhằm chuẩn bị nhân loại cho Kỷ Nguyên Mới, Địa Đàng Mới, Vương Quốc mà Ta, Con Thiên Chúa làm Người, đã...

Sách Sự Thật: 639. Khiêm Nhường Không Chỉ Là Việc Đón Nhận Hy Sinh Đau Khổ. Khiêm Nhường Là Một Phương Thế Để Đánh Bại Sự Dữ

Thứ năm ngày 13 tháng 12 năm 2012, lúc 18:11 Hỡi con gái yêu dấu của Ta, các con phải xin cho được ơn khiêm nhường, nhưng đừng bao giờ nhầm lẫn khiêm nhường với sự hèn nhát. Vì Nhân Đức Khiêm Nhường của Ta mà Satan trở nên như điên dại,...

Sách Sự Thật: 615. Tình Trạng Hỗn Loạn Sẽ Trở Nên Rõ Ràng Khắp Nơi Trên Thế Giới Và Chỉ Có Kẻ Mù Lòa Mới Không Nhận Ra Những Thay Đổi

Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2012, lúc 09:00 Hỡi con gái yêu dấu của Ta, chỉ có một con đường đưa đến Sự Sống Đời Đời, đó là con đường đi qua Ta, Chúa Giêsu Kitô. Tuy nhiên, lại có nhiều con đường dẫn đến với Ta. Nhiều người sống theo Sự Thật của...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm