Tôn Giáo Và Tâm Linh

TÔN GIÁO VÀ TÂM LINH

- Tôn giáo: là tin vào kinh nghiệm của người khác.

- Tâm linh: là có kinh nghiệm của bản thân.

- Tôn giáo: dựa trên sự sợ hãi.

- Tâm linh: dựa trên sự tự do.

- Tôn giáo dành cho những người sợ xuống địa ngục.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Đóng Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Đỉnh Cao Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

- Tâm linh: dành cho những người đã từng ở đó.

- Tôn giáo: ngăn cách (loại trừ những người có tín ngưỡng khác nhau).

- Tâm linh: hợp nhất (bao gồm mọi người không phân biệt tín ngưỡng).

- Tôn giáo : thần ở ngoài bạn.

- Tâm linh: chúa ở trong bạn.

- Tôn giáo: thờ thần.

- Tâm linh: trở thành một với thần.

- Tôn giáo: giống như bị mắc kẹt trong bát cá chỉ có những điều giới hạn để khám phá.

- Tâm linh: giống như có toàn bộ đại dương để khám phá mà không có giới hạn.

John Murcs

------------

Web: https://khoahoctamlinh.vn/ton-giao-va-tam-linh-2222.html
Group: https://khoahoctamlinh.vn/group
Fanpage: https://khoahoctamlinh.vn/fanpage
Youtube: https://khoahoctamlinh.vn/youtube

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Video Tạo Động Lực SốngTủ Sách Tâm Linh