Sống Chết

Lớn Nhỏ

Lớn Nhỏ

Lớn và nhỏ, thoạt thấy tưởng là so sánh giản đơn, tưởng là dễ mà không hề dễ.* Bỏ sĩ diện - lấy nhân tâmSở Trang Vương thiết tiệc đãi các quan, sai các cung nữ tiếp rượu, ca xướng. Đang lúc vui say thì đèn nến bị gió thổi tắt hết cả....

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm