Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 84. Pháp Xuất Thế Gian

MI TIÊN VẤN ÐÁP: CÂU 84. PHÁP XUẤT THẾ GIAN

  • Đại đức vừa giải thích điều cao siêu ấy mà đại đức bảo là "sự thật khá thâm sâu" của giáo pháp, thế ra giáo pháp còn những điều thâm sâu hơn thế nữa chăng?
  • Phải, không những nó thâm sâu mà còn tế vi và mầu nhiệm nữa.
  • Đại đức có thể nói về các pháp ấy cho trẫm nghe với chăng?
  • Có thể được, nhưng đó chính là các pháp xuất thế gian (Lokuttaradhamma) nên rất khó nói.
  • Tại sao lại khó nói?
  • Thưa, vì rằng pháp xuất thế gian thì phải được diễn đạt và thông hiểu bằng tuệ xuất thế gian. Pháp xuất thế gian không thể lãnh hội bằng phàm tuệ được.
  • Hóa ra là vậy - hóa ra là vì trẫm là người phàm! Đại đức Na-tiên mỉm cười, không trả lời.

* * *

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh