Oinvoice
Định Nghiệp Và Bất Định Nghiệp

Định Nghiệp Và Bất Định Nghiệp

Có bao giờ chúng ta thắc mắc rằng tại sao chúng ta lại được sinh ở Việt Nam mà không phải là Nam Phi hay Mỹ, và những vấn đề liên quan như: Vùng miền - Thành phố nơi ta sống, cha mẹ, dòng họ, việc làm, kết hôn, con cái, bạn bè của ta, v.v…; liệu có phải là ngẫu nhiên xảy ra chăng? Nếu không phải là ngẫu nhiên thì điều gì đã quyết định mọi thứ xảy ra với ta đúng như nó đang là? Câu trả lời là do “NGHIỆP”

- Như chúng ta đã biết, khi 1 nghiệp được hình thành thì quả báo cũng đã hiện diện ngay đó. Vậy trên tương đối dường như nghiệp là bất định vì nó tùy thuộc vào ý muốn thực hiện của con người, còn quả báo là cố định. Nếu con người có tạo nghiệp thì mới có nghiệp chứ nghiệp không có sẵn. Vũ trụ như tấm gương phản chiếu lại mọi nghiệp mà ta khởi, khi ta tạo ra 1 lực thì ta sẽ nhận lại 1 lực tương ứng (định luật 3 Newton).

VD: Nếu chúng ta bố thí cho người nghèo thì chúng ta mới có được 1 thiện nghiệp, bằng không thì nghiệp sẽ không xuất hiện.

- Như vậy trong cuộc đời của chúng ta, tùy theo ý muốn của chúng ta mà bao nhiêu nghiệp thiện hay ác sẽ được tạo ra, tạo ra nghiệp nào là quyền của chúng ta, điều đó không ai bắt buộc. Chỉ khi nào nghiệp đã tạo ra rồi thì quả báo bắt buộc phải có. Tất cả những quả báo đó sẽ dệt thành định mệnh mà chúng ta sẽ phải trải qua trong cuộc đời kế tiếp. Những tư tưởng đời trước sẽ tạo nhân cách đời này, nếu 1 người nuôi dưỡng tư tưởng ác độc, chắc chắn đời sau họ sẽ có những hành động ác độc. Hành động đời này do tư tưởng đời trước quy định.

- Trong hiện tại, chúng ta chỉ có quyền làm chủ nhiều nhất nơi tư tưởng. 50% tư tưởng là do quyền lựa chọn ở thời điểm hiện tại, 50% là sức mạnh của sự lập lại tư tưởng đời trước (tập khí). Nhưng hầu hết chúng ta không sử dụng quyền làm chủ 50% để hóa giải những tư tưởng bất thiện và xây dựng tư tưởng thiện này, mà chỉ đi theo khuynh hướng của đời trước, khi huynh hướng này không phải là ưu thế. Giá trị của người tu là ở chỗ biết tạo dựng cho mình 1 tâm hồn trong sáng, thoát khỏi những tư tưởng thấp hèn kiếp trước.

- Tóm lại về mức độ quy định của kiếp trước chúng ta có thang giá trị như sau:

1. Tư tưởng được quy định 50%, còn lại 50% tùy thuộc vào kiếp này. (bất định nghiệp)

2. Hành động được quy định 70%, 30% còn lại phụ thuộc quyết tâm của kiếp này. (bất định nghiệp)

3. Hoàn cảnh được quy định 100%. (định nghiệp)

+ Đối với hoàn cảnh thì gần như là 1 định mệnh, chúng ta chỉ nhẫn nhục bình thản đón nhận chứ không thêm bớt được gì nhiều.

+ Đối với hành động, hết 70% là sự thôi thúc từ kiếp trước, chỉ còn 30% để chúng ta lựa chọn.

+ Đối với tư tưởng, hết 50% là sự lập lại của đời trước, còn đến 50% để chúng ta lựa chọn, vậy thì tại sao chúng ta không mạnh mẽ chọn lựa, gạn lọc từng tư tưởng để xây dựng cho tâm hồn mình và vẽ thành 1 nhân cách cao cả cho đời sau? Nếu tư tưởng thay đổi thì nó sẽ quyết định luôn cả 30% hành động của đời này thì mọi hành động mà tập khí dẫn dắt ta 70% đời trước cũng sẽ biến chuyển theo hướng tốt.

- Nghiệp thiện hoặc bất thiện được hình thành trong vô lượng kiếp sống khác nhau, vì vậy nên ta mới hình thành như ngày hôm nay. Vì chúng ta có tự do tư tưởng, tự do tư duy nên chúng ta có thể thay đổi 1 phần nào đó của nghiệp hiện tại, và cũng là để chấp nhận những nghiệp của quá khứ giúp chúng ta có thể thanh thản nhẹ nhàng hơn.

- Để trở về với bản tánh tự nhiên của vũ trụ thì chúng ta cần thanh lọc hết tất cả những nghiệp bất thiện mà ta đã tạo từ vô lượng kiếp sống, những nghiệp thiện mà ta đã làm thì ta sẽ hồi hướng, quy đổi thông qua con đường tâm linh mà chúng ta đã chọn. Chúng ta có thể hiểu nguồn gốc, căn nguyên của sự đau khổ thông qua “Tứ Diệu Đế”, con đường để đi đến giải thoát thông qua “Bát Chánh Đạo” và đặc biệt là quy luật Nhân - Quả của Vũ Trụ cũng là nền tảng cơ bản của Đạo Phật.Chúng ta có thể tìm hiểu phương pháp thiền Vipassana (Tứ Niệm Xứ) để thực hành thanh lọc thân tâm.

Chúng ta luôn tránh khổ tìm vui, nếu chúng ta đã hiểu rõ bản chất của khổ thì sẽ không còn tìm vui mà không còn tìm vui thì sẽ không sinh ra nghiệp, nghiệp không sinh ra thì ta sẽ thoát khỏi luân hồi sinh tử, thoát khỏi luân hồi thì chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta sẽ trở về bản tánh thuần khiết của vũ trụ, hòa mình vào vạn vật trong vũ trụ này.

-------------

Web: khoahoctamlinh.vn/2145.html
Group: fb.com/groups/khoahoctamlinhvn
Fanpage: fb.com/khoahoctamlinh.vn