Oinvoice

Khí Công - Yoga

Ảo Ảnh Và Việc Luyện Hơi Thở

Ảo Ảnh Và Việc Luyện Hơi Thở

Phép luyện hơi thở có liên quan đến các lực, điều ấy dễ hiểu, nhưng đó chỉ là một phần của chuyện mà không phải tất cả vì đa số người chưa có khả năng nhìn thấu suốt vấn đề. Chúng ta sinh hoạt trong ba cõi thấp của sự sống là cõi...