Oinvoice

The Law Of One - Nhận Thức Và Chuyển Hóa Các Bài Học Cuộc Đời - Những Sai Lầm Thường Gặp

The Law Of One - Nhận Thức Và Chuyển Hóa Các Bài Học Cuộc Đời - Những Sai Lầm Thường Gặp

Qua bài trước, chúng ta đã tìm hiểu qua khái niệm ‘bài học cuộc đời’. Nghiệp quả (Karma) chính là một dạng bài học cuộc đời của bạn. Bài học cuộc đời chính là sự nhận biết, thay đổi những mẫu hình chưa tiến hóa của nhận thức,...

The Law Of One - Bài Học Cuộc Đời - Sự Tiến Hóa Của Linh Hồn - Bánh Đà Nghiệp Quả

The Law Of One - Bài Học Cuộc Đời - Sự Tiến Hóa Của Linh Hồn - Bánh Đà Nghiệp Quả

Qua bài trước chúng ta đã tìm hiểu về quá trình linh hồn ‘Review’ lại kiếp sống của mình. Trong quá trình này, linh hồn tồn tại ở dạng thời-không gian, ngược lại với lúc sống là không-thời gian. Ở thời-không gian, linh hồn có thể...

The Law Of One - Các Mẫu Hình Năng Lượng Và Cuộc Sống Con Người

Bài này mình sẽ nối tiếp đi sâu hơn về những mẫu hình năng lượng và biểu hiện của chúng đối với cuộc sống bình thường của chúng ta như thế nào. Đây là phần sẽ giúp các bạn có một cái nhìn toàn cảnh so với những...