Oinvoice
Sách Ta Là Cái Đó
 1. Ta Là Cái Đó: Chương 1. Ý Thức “Ta Hiện Hữu”
 2. Ta Là Cái Đó: Chương 2. Nỗi Ám Ảnh Về Thân Xác
 3. Ta Là Cái Đó: Chương 3. Hiện Tại Sinh Động
 4. Ta Là Cái Đó: Chương 4. Thế Giới Thật Ở Ngoài Tâm
 5. Ta Là Cái Đó: Chương 5. Cái Gì Được Sinh Ra Phải Chết Đi
 6. Ta Là Cái Đó: Chương 6. Thiền
 7. Ta Là Cái Đó: Chương 7. Cái Ta Ở Ngoài Tâm
 8. Ta Là Cái Đó: Chương 8. Phản Ứng Của Ký Ức
 9. Ta Là Cái Đó: Chương 9. Hành Vi Nhân Chứng
 10. Ta Là Cái Đó: Chương 10. Tánh Biết Và Ý Thức
 11. Ta Là Cái Đó: Chương 11. Con Người Không Phải Thực Tại
 12. Ta Là Cái Đó: Chương 12. Cái Tối Thượng, Tâm Và Thân
 13. Ta Là Cái Đó: Chương 13. Biểu Hiện Và Thực Tại
 14. Ta Là Cái Đó: Chương 14. Grani - Bậc Giác Ngộ
 15. Ta Là Cái Đó: Chương 15. Vô Tham Ái Là Cực Lạc
 16. Ta Là Cái Đó: Chương 16. Hiện Tại Thường Hằng
 17. Ta Là Cái Đó: Chương 17. Muốn Biết Cái Ông Là, Hãy Tìm Ra Cái Không Phải Là Ông
 18. Ta Là Cái Đó: Chương 18. Thực Tại Nằm Trong Tính Khách Quan
 19. Ta Là Cái Đó: Chương 19. Cái Tối Thượng Siêu Vượt Tất Cả
 20. Ta Là Cái Đó: Chương 20. Ta Là Ai?
 21. Ta Là Cái Đó: Chương 21. Sự Sống Là Tình Yêu Và Tình Yêu Là Sự Sống
 22. Ta Là Cái Đó: Chương 22. Sự Sáng Suốt Đưa Đến Tính Vô Tư
 23. Ta Là Cái Đó: Chương 23. Thượng Đế Là Người Làm Ra Tất Cả, Bậc Giác Ngộ Là Kẻ Chẳng Làm Gì Cả
 24. Ta Là Cái Đó: Chương 24. Bám Chặt Cái “Ta Hiện Hữu”
 25. Ta Là Cái Đó: Chương 25. Tính Cách Con Người - Một Chướng Ngại
 26. Ta Là Cái Đó: Chương 26. Cái Không Có Sự Bắt Đầu Luôn Luôn Bắt Đầu
 27. Ta Là Cái Đó: Chương 27. Mọi Đau Khổ Đều Khởi Sinh Từ Tham Ái
 28. Ta Là Cái Đó: Chương 28. Sống Là Mục Đích Duy Nhất Của Cuộc Đời
 29. Ta Là Cái Đó: Chương 29. Ông Tự Do Ngay Bây Giờ
 30. Ta Là Cái Đó: Chương 30. Đừng Xem Thường Sự Chú Ý
 31. Ta Là Cái Đó: Chương 31. Cuộc Sống Là Đạo Sư Tối Thượng
 32. Ta Là Cái Đó: Chương 32. Mọi Chuyện Đều Tự Xảy Ra
 33. Ta Là Cái Đó: Chương 33. Tâm Chính Là Sự Bất An
 34. Ta Là Cái Đó: Chương 34. Đạo Sư Vĩ Đại Nhất Là Cái Ta Trong Chính Ông
 35. Ta Là Cái Đó: Chương 35. Sự Giết Hại Gây Đau Khổ Cho Kẻ Giết, Chứ Không Phải Người Bị Giết
 36. Ta Là Cái Đó: Chương 36. Bên Ngoài Đau Khổ Và Lạc Thú Là An Lạc
 37. Ta Là Cái Đó: Chương 37. Tu Tập Tâm Linh Là Ý Chí Được Khẳng Định Và Tái Khẳng Định
 38. Ta Là Cái Đó: Chương 38. Không Có Gì Tự Tồn Tại
 39. Ta Là Cái Đó: Chương 39. Chỉ Cái Ta Là Thật
 40. Ta Là Cái Đó: Chương 40. Phát Huy Thái Độ Nhân Chứng
 41. Ta Là Cái Đó: Chương 41. Thực Tại Thì Bất Khả Diễn Tả
 42. Ta Là Cái Đó: Chương 42. Có Thể Nhận Ra Vô Minh Nhưng Không Thể Nhận Ra Giác Ngộ
 43. Ta Là Cái Đó: Chương 43. “Ta Là” Thì Thật, Tất Cả Những Cái Khác Chỉ Là Suy Luận
 44. Ta Là Cái Đó: Chương 44. Cái Gì Đến Và Đi Thì Không Có Thực Thể
 45. Ta Là Cái Đó: Chương 45. Biết Rõ Hiện Hữu Là An Lạc
 46. Ta Là Cái Đó: Chương 46. Quan Sát Tâm Ông
 47. Ta Là Cái Đó: Chương 47. Biết Là Tự Do
 48. Ta Là Cái Đó: Chương 48. Tâm Tạo Ra Bất An
 49. Ta Là Cái Đó: Chương 49. Biết Rõ Chính Mình Là Nhân Chứng
 50. Ta Là Cái Đó: Chương 50. Hãy Thản Nhiên Với Đau Khổ Và Lạc Thú
 51. Ta Là Cái Đó: Chương 51. Cảm Thấy Hạnh Phúc Và Đem Lại Hạnh Phúc Là Nhịp Điệu Của Tình Yêu
 52. Ta Là Cái Đó: Chương 52. Khi Đã Được Thỏa Mãn, Tham Ái Lại Đẻ Thêm Tham Ái
 53. Ta Là Cái Đó: Chương 53. Tâm Và Thân Là Những Hiện Tướng Của Vô Minh
 54. Ta Là Cái Đó: Chương 54. Cho Đi Tất Cả Thì Sẽ Được Tất Cả
 55. Ta Là Cái Đó: Chương 55. Ý Thức Sinh Khởi, Thế Giới Sinh Khởi
 56. Ta Là Cái Đó: Chương 56. Bên Ngoài Tâm Không Hề Có Đau Khổ
 57. Ta Là Cái Đó: Chương 57. Sự Toàn Hảo - Vận Mệnh Chung
 58. Ta Là Cái Đó: Chương 58. Tham Ái Và Lo Sợ Là Các Trạng Thái Hướng Ngã
 59. Ta Là Cái Đó: Chương 59. Hãy Sống Với Những Sự Kiện Thực Tế, Đừng Sống Với Những Điều Hoang Tưởng
 60. Ta Là Cái Đó: Chương 60. Tự Thân Ý Thức Là Vật
 61. Ta Là Cái Đó: Chương 61. Trong Cái Tối Thượng Nhân Chứng Xuất Hiện
 62. Ta Là Cái Đó: Chương 62. Quan Niệm Về Người Hành Động Là Ràng Buộc
 63. Ta Là Cái Đó: Chương 63. Bất Cứ Gì Làm Cho Ông Mãn Nguyện Đều Giữ Ông Lại
 64. Ta Là Cái Đó: Chương 64. Tất Cả Những Gì Ông Cần Là Một Cái Tâm Tĩnh Lặng
 65. Ta Là Cái Đó: Chương 65. Mọi Tìm Cầu Hạnh Phúc Đều Khốn Khổ
 66. Ta Là Cái Đó: Chương 66. Kinh Nghiệm Thì Không Thật
 67. Ta Là Cái Đó: Chương 67. Truy Tìm Cội Nguồn Của Ý Thức
 68. Ta Là Cái Đó: Chương 68. Vô Thường Là Bằng Chứng Của Tính Hư Giả
 69. Ta Là Cái Đó: Chương 69. Thượng Đế Là Sự Chấm Dứt Mọi Tham Ái Và Tri Kiến
 70. Ta Là Cái Đó: Chương 70. Trong Sự Tỉnh Thức Về Chính Mình, Ông Học Về Chính Ông
 71. Ta Là Cái Đó: Chương 71. Cái Thuần Khiết, Không Pha Tạp, Không Bị Ràng Buộc Là Cái Thật
 72. Ta Là Cái Đó: Chương 72. Cái Chết Của Tâm Là Sự Khai Sinh Của Trí Tuệ
 73. Ta Là Cái Đó: Chương 73. Chân Lý Ở Đây Và Bây Giờ
 74. Ta Là Cái Đó: Chương 74. Trong An Lạc Và Im Lặng Ông Trưởng Thành
 75. Ta Là Cái Đó: Chương 75. Biết Mình Không Biết, Chính Là Cái Biết Thật
 76. Ta Là Cái Đó: Chương 76. “Ta” Và “Của Ta” Là Hư Giả
 77. Ta Là Cái Đó: Chương 77. Tất Cả Kiến Thức Đều Là Vô Minh
 78. Ta Là Cái Đó: Chương 78. Con Người, Nhân Chứng Và Cái Tuyệt Đối
 79. Ta Là Cái Đó: Chương 79. Tánh Biết
 80. Ta Là Cái Đó: Chương 80. Căn Nguyên Của Sợ Hãi
 81. Ta Là Cái Đó: Chương 81. Sự Toàn Hảo Tuyệt Đối Ở Đây Và Bây Giờ
 82. Ta Là Cái Đó: Chương 82. Chân Sư
 83. Ta Là Cái Đó: Chương 83. Mục Đích Của Ông Là Đạo Sư Của Ông
 84. Ta Là Cái Đó: Chương 84. “Ta Hiện Hữu” - Nền Tảng Của Mọi Kinh Nghiệm
 85. Ta Là Cái Đó: Chương 85. Cái Không Biết Là Ngôi Nhà Của Cái Thật
 86. Ta Là Cái Đó: Chương 86. Giữ Tâm Im Lặng Và Ông Sẽ Tìm Ra
 87. Ta Là Cái Đó: Chương 87. Cái Biết Do Tâm Không Phải Là Cái Biết Thật
 88. Ta Là Cái Đó: Chương 88. Tiến Bộ Trong Đời Sống Tâm Linh
 89. Ta Là Cái Đó: Chương 89. Quy Thuận Cái Ta Của Chính Mình
 90. Ta Là Cái Đó: Chương 90. Lạc Thú Và Hạnh Phúc
 91. Ta Là Cái Đó: Chương 91. Vượt Ra Ngoài Ý Tưởng Ta Là Thân Xác
 92. Ta Là Cái Đó: Chương 92. Người Làm Không Phải Là Con Người
 93. Ta Là Cái Đó: Chương 93. Ông Ở Ngoài Không Gian Và Thời Gian
 94. Ta Là Cái Đó: Chương 94. Chấp Nhận Cuộc Đời Như Nó Đến
 95. Ta Là Cái Đó: Chương 95. Từ Bỏ Tất Cả Ký Ức Và Mong Chờ
 96. Ta Là Cái Đó: Chương 96. Tâm Và Thế Giới Không Tách Biệt
 97. Ta Là Cái Đó: Chương 97. Thoát Khỏi Sự Đồng Hóa Chính Mình
 98. Ta Là Cái Đó: Chương 98. Cái Được Nhận Thức Không Thể Là Người Nhận Thức
 99. Ta Là Cái Đó: Chương 99. Hiểu Đưa Đến Tự Do
 100. Ta Là Cái Đó: Nisarga Yoga - Yoga Tự Nhiên
Ta Là Cái Đó: Chương 1. Ý Thức “Ta Hiện Hữu”

Ta Là Cái Đó: Chương 1. Ý Thức “Ta Hiện Hữu”

Hỏi: Theo kinh nghiệm thường ngày, thế giới đột nhiên xuất hiện ngay khi người ta thức dậy. Vậy nó từ đâu đến?

Maharaj: Trước khi bất cứ gì có thể xuất hiện thì phải có người để nó xuất hiện đối với người đó. Tất cả mọi xuất hiện và biến mất bao hàm một sự thay đổi đối với một hậu cảnh bất biến.

Hỏi: Trước khi thức dậy tôi không có ý thức.

Maharaj: Theo nghĩa nào? Đã quên đi, hay chưa từng kinh nghiệm? Thế không phải ông vẫn kinh nghiệm ngay cả khi không có ý thức? Liệu ông có thể tồn tại mà không biết? Có phải một sự ngắt quãng trong ký ức là bằng chứng của sự không tồn tại? Liệu có hợp lý khi ông nói về sự không tồn tại của ông như là một kinh nghiệm thực tế? Thậm chí ông cũng không thể nói rằng tâm ông đã không tồn tại trong khi ngủ. Thế không phải ông tỉnh dậy khi được gọi hay sao? Và ngay khi thức dậy, không phải ý thức “Ta hiện hữu” xuất hiện trước tiên? Một mầm mống nào đó của ý thức chắc chắn phải tồn tại ngay cả trong khi ông ngủ hay bất tỉnh. Khi thức dậy, kinh nghiệm diễn ra: “Ta hiện hữu - thân xác - trong thế gian.” Kinh nghiệm này có vẻ như xuất hiện theo trình tự trong một chuỗi diễn tiến, nhưng thật ra nó hình thành cùng một lúc - một ý tưởng duy nhất về sự có một thân xác trong thế giới. Liệu có thể có ý thức “Ta hiện hữu” mà không là một người nào đó hay một cái gì đó?

H: Tôi luôn luôn là một người với những ký ức và thói quen riêng. Tôi không biết cái “Ta hiện hữu” nào khác.

M: Có thể một cái gì đó ngăn che không cho ông biết. Khi người khác biết một cái gì đó mà ông không biết thì ông làm gì?

H: Tôi sẽ nhờ họ chỉ dẫn để tìm ra nguồn gốc sự hiểu biết của họ.

M: Theo ông - tìm hiểu có phải ông chỉ là thân xác hay ông là một cái gì khác - có quan trọng không? Hoặc, có thể ông không là gì cả? Ông không thấy rằng tất cả mọi vấn đề của ông đều là vấn đề của thân xác hay sao - thực phẩm, quần áo, chỗ ở, gia đình, bằng hữu, tên tuổi, danh vọng, sự an toàn, sự sống còn - tất cả những thứ này sẽ mất đi ý nghĩa ngay khi ông nhận ra rằng ông không phải chỉ là một thân xác.

H: Biết được tôi không phải thân xác thì có lợi lạc gì?

M: Thậm chí nói rằng ông không phải là thân xác thì cũng không đúng hẳn. Về một phương diện nào đó, ông là tất cả các thân xác, tất cả những trái tim, tất cả tâm và nhiều cái khác nữa. Đi sâu vào ý thức “Ta hiện hữu” ông sẽ tìm ra. Ông phải làm gì để tìm ra một cái gì đó mà ông đã để sai chỗ hay quên đi? Ông để nó trong tâm cho đến khi nào nhớ ra nó. Ý thức hiện hữu, ý thức “Ta hiện hữu” xuất hiện trước tiên. Hãy tự hỏi nó từ đâu đến, hoặc im lặng quan sát nó. Khi tâm an trú trong cái “Ta hiện hữu” bất động, ông nhập vào một trạng thái không thể diễn tả bằng ngôn từ, nhưng có thể chứng nghiệm được. Tất cả những gì ông cần làm là thường xuyên tinh tấn. Xét cho cùng, ý thức “Ta hiện hữu” lúc nào cũng ở với ông, chỉ có điều ông ràng buộc đủ mọi thứ vào nó - thân xác, cảm thọ, ý nghĩ, ý tưởng, sự sở hữu, vân vân. Tất cả những nhận dạng về chính mình như thế đều sai lạc. Chính vì chúng mà ông cho ông là những gì không phải là ông.

H: Vậy tôi là cái gì?

M: Chỉ cần biết cái mà ông không phải, là đủ. Ông chẳng cần biết ông là cái gì. Vì chừng nào biết có nghĩa là sự mô tả theo những gì đã biết, qua nhận thức hay khái niệm, thì không thể nào có cái gọi là biết chính mình, vì cái mà ông không thể mô tả được, ngoại trừ sự phủ định hoàn toàn. Ông chỉ có thể nói: “Ta không là cái này, Ta không là cái kia”. Ông không thể nói: “Ta là cái này.” Điều này hoàn toàn vô nghĩa. Những gì ông có thể chỉ ra như “này”, “kia” thì không thể nào là chính ông. Chắc chắn, ông không thể là “một cái gì” khác. Ông là cái không thể nhận thức được, hay tưởng tượng ra được. Nhưng, nếu không có ông thì không thể có nhận thức hay tưởng tượng. Ông quan sát trái tim rung động, tâm trí tư duy, thân xác hành hoạt; ngay chính hành vi nhận thức chứng tỏ rằng ông không phải là những gì được ông nhận thức. Liệu có thể có nhận thức, kinh nghiệm mà không có ông? Một kinh nghiệm thì phải “thuộc về”. Phải có một người nào đó xuất hiện và tuyên bố kinh nghiệm đó là của mình. Nếu không có người kinh nghiệm thì kinh nghiệm không thật. Chính người kinh nghiệm đem lại hiện thực cho kinh nghiệm. Một kinh nghiệm mà ông không thể có được thì có giá trị gì đối với ông?

H: Thế không phải ý thức “Ta hiện hữu”, ý thức chính mình là người kinh nghiệm cũng là một kinh nghiệm?

M: Hiển nhiên, bất cứ gì được kinh nghiệm đều là một kinh nghiệm, và trong mỗi kinh nghiệm đều có người kinh nghiệm nó xuất hiện. Ký ức tạo ra ảo tưởng về sự liên tục, nhưng trong thực tế mỗi một kinh nghiệm có riêng người kinh nghiệm của nó, và cảm tưởng về sự giống nhau là do yếu tố chung ở tại gốc rễ của tất cả những tương quan giữa người kinh nghiệm và kinh nghiệm. Sự giống nhau và sự liên tục không phải là một. Mỗi bông hoa có mầu sắc riêng của nó, nhưng tất cả mầu sắc đều được tạo ra bởi cùng một ánh sáng; tương tự như thế có vô số người kinh nghiệm xuất hiện trong tánh biết nguyên vẹn và bất khả phân chia; mỗi người kinh nghiệm thì riêng biệt trong ký ức, nhưng lại giống nhau trong tánh thể. Tánh thể này là gốc rễ, là nền tảng, là khả năng phi thời và phi xứ của tất cả kinh nghiệm.

H: Làm sao tôi tìm ra tánh thể đó?

M: Ông chẳng cần tìm ra nó, vì ông nó. Nó sẽ tìm ông nếu ông cho nó cơ hội. Hãy quẳng bỏ mọi ràng buộc của ông với những cái hư giả thì cái chơn thật sẽ nhanh chóng và dễ dàng đi vào vị trí của nó. Hãy chấm dứt tưởng tượng chính ông là cái này hay cái kia, hoặc làm cái này hay cái kia, thì sự giác ngộ ra rằng ông là nguồn gốc và là trái tim của tất cả sẽ bừng nở trong ông. Cùng đến với sự giác ngộ là tình yêu vĩ đại, không lựa chọn, không thiên vị, không trói buộc, mà là một sức mạnh biến tất cả mọi thứ thành đáng yêu và dễ yêu.

-------------

Web: khoahoctamlinh.vn/1667.html
Group: fb.com/groups/khoahoctamlinhvn
Fanpage: fb.com/khoahoctamlinh.vn


Sách Ta Là Cái Đó
 1. Ta Là Cái Đó: Chương 1. Ý Thức “Ta Hiện Hữu”
 2. Ta Là Cái Đó: Chương 2. Nỗi Ám Ảnh Về Thân Xác
 3. Ta Là Cái Đó: Chương 3. Hiện Tại Sinh Động
 4. Ta Là Cái Đó: Chương 4. Thế Giới Thật Ở Ngoài Tâm
 5. Ta Là Cái Đó: Chương 5. Cái Gì Được Sinh Ra Phải Chết Đi
 6. Ta Là Cái Đó: Chương 6. Thiền
 7. Ta Là Cái Đó: Chương 7. Cái Ta Ở Ngoài Tâm
 8. Ta Là Cái Đó: Chương 8. Phản Ứng Của Ký Ức
 9. Ta Là Cái Đó: Chương 9. Hành Vi Nhân Chứng
 10. Ta Là Cái Đó: Chương 10. Tánh Biết Và Ý Thức
 11. Ta Là Cái Đó: Chương 11. Con Người Không Phải Thực Tại
 12. Ta Là Cái Đó: Chương 12. Cái Tối Thượng, Tâm Và Thân
 13. Ta Là Cái Đó: Chương 13. Biểu Hiện Và Thực Tại
 14. Ta Là Cái Đó: Chương 14. Grani - Bậc Giác Ngộ
 15. Ta Là Cái Đó: Chương 15. Vô Tham Ái Là Cực Lạc
 16. Ta Là Cái Đó: Chương 16. Hiện Tại Thường Hằng
 17. Ta Là Cái Đó: Chương 17. Muốn Biết Cái Ông Là, Hãy Tìm Ra Cái Không Phải Là Ông
 18. Ta Là Cái Đó: Chương 18. Thực Tại Nằm Trong Tính Khách Quan
 19. Ta Là Cái Đó: Chương 19. Cái Tối Thượng Siêu Vượt Tất Cả
 20. Ta Là Cái Đó: Chương 20. Ta Là Ai?
 21. Ta Là Cái Đó: Chương 21. Sự Sống Là Tình Yêu Và Tình Yêu Là Sự Sống
 22. Ta Là Cái Đó: Chương 22. Sự Sáng Suốt Đưa Đến Tính Vô Tư
 23. Ta Là Cái Đó: Chương 23. Thượng Đế Là Người Làm Ra Tất Cả, Bậc Giác Ngộ Là Kẻ Chẳng Làm Gì Cả
 24. Ta Là Cái Đó: Chương 24. Bám Chặt Cái “Ta Hiện Hữu”
 25. Ta Là Cái Đó: Chương 25. Tính Cách Con Người - Một Chướng Ngại
 26. Ta Là Cái Đó: Chương 26. Cái Không Có Sự Bắt Đầu Luôn Luôn Bắt Đầu
 27. Ta Là Cái Đó: Chương 27. Mọi Đau Khổ Đều Khởi Sinh Từ Tham Ái
 28. Ta Là Cái Đó: Chương 28. Sống Là Mục Đích Duy Nhất Của Cuộc Đời
 29. Ta Là Cái Đó: Chương 29. Ông Tự Do Ngay Bây Giờ
 30. Ta Là Cái Đó: Chương 30. Đừng Xem Thường Sự Chú Ý
 31. Ta Là Cái Đó: Chương 31. Cuộc Sống Là Đạo Sư Tối Thượng
 32. Ta Là Cái Đó: Chương 32. Mọi Chuyện Đều Tự Xảy Ra
 33. Ta Là Cái Đó: Chương 33. Tâm Chính Là Sự Bất An
 34. Ta Là Cái Đó: Chương 34. Đạo Sư Vĩ Đại Nhất Là Cái Ta Trong Chính Ông
 35. Ta Là Cái Đó: Chương 35. Sự Giết Hại Gây Đau Khổ Cho Kẻ Giết, Chứ Không Phải Người Bị Giết
 36. Ta Là Cái Đó: Chương 36. Bên Ngoài Đau Khổ Và Lạc Thú Là An Lạc
 37. Ta Là Cái Đó: Chương 37. Tu Tập Tâm Linh Là Ý Chí Được Khẳng Định Và Tái Khẳng Định
 38. Ta Là Cái Đó: Chương 38. Không Có Gì Tự Tồn Tại
 39. Ta Là Cái Đó: Chương 39. Chỉ Cái Ta Là Thật
 40. Ta Là Cái Đó: Chương 40. Phát Huy Thái Độ Nhân Chứng
 41. Ta Là Cái Đó: Chương 41. Thực Tại Thì Bất Khả Diễn Tả
 42. Ta Là Cái Đó: Chương 42. Có Thể Nhận Ra Vô Minh Nhưng Không Thể Nhận Ra Giác Ngộ
 43. Ta Là Cái Đó: Chương 43. “Ta Là” Thì Thật, Tất Cả Những Cái Khác Chỉ Là Suy Luận
 44. Ta Là Cái Đó: Chương 44. Cái Gì Đến Và Đi Thì Không Có Thực Thể
 45. Ta Là Cái Đó: Chương 45. Biết Rõ Hiện Hữu Là An Lạc
 46. Ta Là Cái Đó: Chương 46. Quan Sát Tâm Ông
 47. Ta Là Cái Đó: Chương 47. Biết Là Tự Do
 48. Ta Là Cái Đó: Chương 48. Tâm Tạo Ra Bất An
 49. Ta Là Cái Đó: Chương 49. Biết Rõ Chính Mình Là Nhân Chứng
 50. Ta Là Cái Đó: Chương 50. Hãy Thản Nhiên Với Đau Khổ Và Lạc Thú
 51. Ta Là Cái Đó: Chương 51. Cảm Thấy Hạnh Phúc Và Đem Lại Hạnh Phúc Là Nhịp Điệu Của Tình Yêu
 52. Ta Là Cái Đó: Chương 52. Khi Đã Được Thỏa Mãn, Tham Ái Lại Đẻ Thêm Tham Ái
 53. Ta Là Cái Đó: Chương 53. Tâm Và Thân Là Những Hiện Tướng Của Vô Minh
 54. Ta Là Cái Đó: Chương 54. Cho Đi Tất Cả Thì Sẽ Được Tất Cả
 55. Ta Là Cái Đó: Chương 55. Ý Thức Sinh Khởi, Thế Giới Sinh Khởi
 56. Ta Là Cái Đó: Chương 56. Bên Ngoài Tâm Không Hề Có Đau Khổ
 57. Ta Là Cái Đó: Chương 57. Sự Toàn Hảo - Vận Mệnh Chung
 58. Ta Là Cái Đó: Chương 58. Tham Ái Và Lo Sợ Là Các Trạng Thái Hướng Ngã
 59. Ta Là Cái Đó: Chương 59. Hãy Sống Với Những Sự Kiện Thực Tế, Đừng Sống Với Những Điều Hoang Tưởng
 60. Ta Là Cái Đó: Chương 60. Tự Thân Ý Thức Là Vật
 61. Ta Là Cái Đó: Chương 61. Trong Cái Tối Thượng Nhân Chứng Xuất Hiện
 62. Ta Là Cái Đó: Chương 62. Quan Niệm Về Người Hành Động Là Ràng Buộc
 63. Ta Là Cái Đó: Chương 63. Bất Cứ Gì Làm Cho Ông Mãn Nguyện Đều Giữ Ông Lại
 64. Ta Là Cái Đó: Chương 64. Tất Cả Những Gì Ông Cần Là Một Cái Tâm Tĩnh Lặng
 65. Ta Là Cái Đó: Chương 65. Mọi Tìm Cầu Hạnh Phúc Đều Khốn Khổ
 66. Ta Là Cái Đó: Chương 66. Kinh Nghiệm Thì Không Thật
 67. Ta Là Cái Đó: Chương 67. Truy Tìm Cội Nguồn Của Ý Thức
 68. Ta Là Cái Đó: Chương 68. Vô Thường Là Bằng Chứng Của Tính Hư Giả
 69. Ta Là Cái Đó: Chương 69. Thượng Đế Là Sự Chấm Dứt Mọi Tham Ái Và Tri Kiến
 70. Ta Là Cái Đó: Chương 70. Trong Sự Tỉnh Thức Về Chính Mình, Ông Học Về Chính Ông
 71. Ta Là Cái Đó: Chương 71. Cái Thuần Khiết, Không Pha Tạp, Không Bị Ràng Buộc Là Cái Thật
 72. Ta Là Cái Đó: Chương 72. Cái Chết Của Tâm Là Sự Khai Sinh Của Trí Tuệ
 73. Ta Là Cái Đó: Chương 73. Chân Lý Ở Đây Và Bây Giờ
 74. Ta Là Cái Đó: Chương 74. Trong An Lạc Và Im Lặng Ông Trưởng Thành
 75. Ta Là Cái Đó: Chương 75. Biết Mình Không Biết, Chính Là Cái Biết Thật
 76. Ta Là Cái Đó: Chương 76. “Ta” Và “Của Ta” Là Hư Giả
 77. Ta Là Cái Đó: Chương 77. Tất Cả Kiến Thức Đều Là Vô Minh
 78. Ta Là Cái Đó: Chương 78. Con Người, Nhân Chứng Và Cái Tuyệt Đối
 79. Ta Là Cái Đó: Chương 79. Tánh Biết
 80. Ta Là Cái Đó: Chương 80. Căn Nguyên Của Sợ Hãi
 81. Ta Là Cái Đó: Chương 81. Sự Toàn Hảo Tuyệt Đối Ở Đây Và Bây Giờ
 82. Ta Là Cái Đó: Chương 82. Chân Sư
 83. Ta Là Cái Đó: Chương 83. Mục Đích Của Ông Là Đạo Sư Của Ông
 84. Ta Là Cái Đó: Chương 84. “Ta Hiện Hữu” - Nền Tảng Của Mọi Kinh Nghiệm
 85. Ta Là Cái Đó: Chương 85. Cái Không Biết Là Ngôi Nhà Của Cái Thật
 86. Ta Là Cái Đó: Chương 86. Giữ Tâm Im Lặng Và Ông Sẽ Tìm Ra
 87. Ta Là Cái Đó: Chương 87. Cái Biết Do Tâm Không Phải Là Cái Biết Thật
 88. Ta Là Cái Đó: Chương 88. Tiến Bộ Trong Đời Sống Tâm Linh
 89. Ta Là Cái Đó: Chương 89. Quy Thuận Cái Ta Của Chính Mình
 90. Ta Là Cái Đó: Chương 90. Lạc Thú Và Hạnh Phúc
 91. Ta Là Cái Đó: Chương 91. Vượt Ra Ngoài Ý Tưởng Ta Là Thân Xác
 92. Ta Là Cái Đó: Chương 92. Người Làm Không Phải Là Con Người
 93. Ta Là Cái Đó: Chương 93. Ông Ở Ngoài Không Gian Và Thời Gian
 94. Ta Là Cái Đó: Chương 94. Chấp Nhận Cuộc Đời Như Nó Đến
 95. Ta Là Cái Đó: Chương 95. Từ Bỏ Tất Cả Ký Ức Và Mong Chờ
 96. Ta Là Cái Đó: Chương 96. Tâm Và Thế Giới Không Tách Biệt
 97. Ta Là Cái Đó: Chương 97. Thoát Khỏi Sự Đồng Hóa Chính Mình
 98. Ta Là Cái Đó: Chương 98. Cái Được Nhận Thức Không Thể Là Người Nhận Thức
 99. Ta Là Cái Đó: Chương 99. Hiểu Đưa Đến Tự Do
 100. Ta Là Cái Đó: Nisarga Yoga - Yoga Tự Nhiên