Oinvoice
Sách Giải Đoán Vận Mệnh Bằng Thần Số Học
Giải Đoán Vận Mệnh Bằng Thần Số Học

Giải Đoán Vận Mệnh Bằng Thần Số Học

Môn khoa học huyền bí Tây phương gọi là Thần Số (Numerology) dựa theo nhân sinh quan của Thần Tam Giác (Divine Triangle). Nhờ Thần Số mà người ta đoán được nhân cách, tính tình, công việc, năng khiếu, tình duyên v.v... của một đời người. Môn khoa học huyền bí đã phát xuất 600 năm trước Thiên Chúa giáng sinh và do nhà toán học Pythagorax lập ra. Pythagorax dùng phương trình C2-A2-B2 của hình tam giác (pythagorean theorem) để giải đoán định mệnh nên các nhà siêu hình học Hy Lạp cho là "God geometrizes." Môn siêu hình học này gồm có tất cả 9 số.

Hãy dựa vào bảng sau để tính ra con số định mệnh của bạn:

Số 1 tượng trưng cho các chữ của mẫu tự: A, J, S Số 2 tượng trưng cho các chữ của mẫu tự: B, K, T Số 3 tượng trưng cho các chữ của mẫu tự: C, L, U Số 4 tượng trưng cho các chữ của mẫu tự: D, M, V Số 5 tượng trưng cho các chữ của mẫu tự: E, N, W Số 6 tượng trưng cho các chữ của mẫu tự: F, O, X Số 7 tượng trưng cho các chữ của mẫu tự: G, P, Y Số 8 tượng trưng cho các chữ của mẫu tự: H, Q, Z Số 9 tượng trưng cho các chữ của mẫu tự: I, R

Ví dụ: tên Lê Thị Mỹ (L+E+T+H+I+M+Y)= 3+5+2+8+9+4+7 = 38 = 11 = 2 Con số định mệnh của Lê Thị Mỹ là số 2.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC ONLINE Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Đỉnh Cao Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân thông qua những con số - Pythagoras (Pitago)

-------------

Web: khoahoctamlinh.vn/1522.html
Group: fb.com/groups/khoahoctamlinhvn
Fanpage: fb.com/khoahoctamlinh.vn


Sách Giải Đoán Vận Mệnh Bằng Thần Số Học