Voyager 1 Đã Thấy Gì Trong Hành Trình Bay Ra Ngoài Hệ Mặt Trời

Vào tháng 9 năm 1977, tàu vũ trụ Voyager 1 của NASA bắt đầu hành trình dài vào không gian.

Nó được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy sau người anh em song sinh của nó Voyager 2 16 ngày, mục tiêu chính của tàu thăm dò là tiến hành nghiên cứu cận cảnh về các hành tinh vòng ngoài của hệ mặt trời, bao gồm cả các mặt trăng lớn và những vành đai bí ẩn của chúng.

Voyager 1 cuối cùng đã trở thành vật thể nhân tạo đầu tiên tiến vào vùng không gian liên sao vào ngày 25 tháng 8 năm 2012, tàu vũ trụ vẫn đang thu thập dữ liệu, gửi về Trái Đất các thông tin giá trị về mức độ bức xạ và đặc điểm môi trường liên sao, phát hiện cường độ các tia vũ trụ sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về lá chắn nhật quyển bảo vệ Hệ Mặt Trời của chúng ta.

Theo NASA, tàu vũ trụ sẽ có đủ năng lượng để cung cấp cho các thiết bị của nó cho đến năm 2021, sau đó nó sẽ đi qua không gian giữa các vì sao.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=NTWSXwr5h7A

-------------

Web: https://khoahoctamlinh.vn
Group: https://fb.com/groups/khoahoctamlinhvn
Fanpage: https://fb.com/khoahoctamlinh.vn
Youtube: https://khoahoctamlinh.vn/youtube