Sự Sống Ngoài Hành Tinh - Life Beyond Earth Space

Các nhà thiên văn học cho biết, một trong tám hành tinh mới do thám trong các hệ mặt trời xa xôi đã soán ngôi "thế giới ngoài hành tinh giống Trái đất nhất".

Tất cả tám được chọn bởi kính viễn vọng không gian Kepler của Nasa, lấy tổng số "hành tinh ngoại" như vậy trong quá khứ 1.000.

Nhưng chỉ có ba ngôi sao ngồi an toàn trong "khu vực có thể sinh sống" của ngôi sao chủ của chúng - và một ngôi sao đặc biệt là đá, giống như Trái đất, cũng như chỉ ấm hơn một chút.

Phát hiện được tiết lộ tại một cuộc họp của Hiệp hội Thiên văn Hoa Kỳ.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=7EIdJMBSJZ0

-------------

Web: https://khoahoctamlinh.vn
Group: https://fb.com/groups/khoahoctamlinhvn
Fanpage: https://fb.com/khoahoctamlinh.vn
Youtube: https://khoahoctamlinh.vn/youtube