Quy Mô Của Vũ Trụ

Vũ trụ rộng lớn như thế nào? Nó bắt đầu và kết thúc ở đâu? Và nó mở rộng như thế nào? Đây là một số câu hỏi lớn nhất của thiên văn học. Và trong khi nhân loại quá nhỏ bé đến nỗi chúng ta có thể không bao giờ hiểu hết được quy mô thực sự của vũ trụ, những tiến bộ trong công nghệ đang giúp chúng ta nhìn sâu hơn bao giờ hết vào sự tồn tại của chúng ta - hướng tới rìa của vũ trụ có thể quan sát được của chúng ta, được gọi là Chân trời vũ trụ. Hôm nay, chúng ta sẽ phân tích vũ trụ, các quy luật và quy mô đáng kinh ngạc của nó.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=RC6NIesVBJA

-------------

Web: https://khoahoctamlinh.vn
Group: https://fb.com/groups/khoahoctamlinhvn
Fanpage: https://fb.com/khoahoctamlinh.vn
Youtube: https://khoahoctamlinh.vn/youtube