Hình Ảnh Siêu Phân Giải Thiên Hà Andromeda

Chúng tôi tạo ra ý nghĩa và tầm quan trọng của riêng mình bằng những gì chúng tôi làm với những gì gần gũi với chúng tôi - chứ không phải bằng cách tập trung vào những gì xa tầm với.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=1tQxjr0Jfa0

-------------

Web: https://khoahoctamlinh.vn
Group: https://fb.com/groups/khoahoctamlinhvn
Fanpage: https://fb.com/khoahoctamlinh.vn
Youtube: https://khoahoctamlinh.vn/youtube