Bí Ẩn Thời Kỳ Đồ Đá Tập 1 - Khám Phá Thế Giới

Vào thời kì xa xưa, con người dựng lên những cột đá tại một số nơi trên thế giới. Những cột đá bí ẩn này đến từ đâu? Và dùng để làm gì?

Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim tài liệu khoa học và khám phá thế giới “Bí ẩn thời kì đồ đá”

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=dGfQ9WnJpo4

-------------

Web: https://khoahoctamlinh.vn
Group: https://fb.com/groups/khoahoctamlinhvn
Fanpage: https://fb.com/khoahoctamlinh.vn
Youtube: https://khoahoctamlinh.vn/youtube


KHÁM PHÁ THẾ GIỚI
 1. Bí Ẩn Thời Kỳ Đồ Đá Tập 1 - Khám Phá Thế Giới
 2. Bí Ẩn Thời Kỳ Đồ Đá Tập 2 - Khám Phá Thế Giới
 3. Chinh Phục Không Gian Tập 1 - Khám Phá Thế Giới
 4. Con Người Và Máy Móc - Khám Phá Thế Giới
 5. Cuộc Đua Thực Phẩm - Khám Phá Thế Giới
 6. Khởi Nguồn Của Nền Văn Minh Tập 1 - Khám Phá Thế Giới
 7. Khởi Nguồn Của Nền Văn Minh Tập 2 - Khám Phá Thế Giới
 8. Khởi Nguồn Của Nền Văn Minh Tập 3 - Khám Phá Thế Giới
 9. Khởi Nguồn Của Nền Văn Minh Tập 4 - Khám Phá Thế Giới
 10. Khởi Nguồn Của Nền Văn Minh Tập 5 - Khám Phá Thế Giới
 11. Người Nông Dân Của Tương Lai - Khám Phá Thế Giới
 12. Những Khu Vườn Vĩnh Cửu Tập 1 - Khám Phá Thế Giới
 13. Những Khu Vườn Vĩnh Cửu Tập 2 - Khám Phá Thế Giới
 14. Nước Tương Lai Của Sự Sống Tập 1 - Khám Phá Thế Giới
 15. Nước Tương Lai Của Sự Sống Tập 2 - Khám Phá Thế Giới
 16. Nước Tương Lai Của Sự Sống Tập 3 - Khám Phá Thế Giới
 17. Nước Tương Lai Của Sự Sống Tập 4 - Khám Phá Thế Giới
 18. Nước Tương Lai Của Sự Sống Tập 5 - Khám Phá Thế Giới
 19. Singapore Năm 2065 - Thành Phố Nổi - Khám Phá Thế Giới
 20. Thành Phố Chìm Dưới Biển - Khám Phá Thế Giới
 21. Trái Đất 1000 Năm Tới - Khám Phá Thế Giới
 22. Vàng Ở Bengal - Khám Phá Thế Giới
 23. Vươn Tới Những Vì Sao Tập 1 - Khám Phá Thế Giới
 24. Vươn Tới Những Vì Sao Tập 2 - Khám Phá Thế Giới
 25. Vươn Tới Những Vì Sao Tập 3 - Khám Phá Thế Giới
 26. Vươn Tới Những Vì Sao Tập 4 - Khám Phá Thế Giới
 27. Vươn Tới Những Vì Sao Tập 5 - Khám Phá Thế Giới
 28. Vươn Tới Những Vì Sao Tập 6 - Khám Phá Thế Giới
 29. Khám Phá Đến Tận Cùng Vũ Trụ - Khám Phá Thế Giới