Oinvoice
Các Liên Minh Trong Dải Ngân Hà: Phần 4

Các Liên Minh Trong Dải Ngân Hà: Phần 4

9 công việc mà Liên đoàn Thiên hà đang tiến hành để trợ giúp Trái đất.

  1. Dùng các Hạm đội Phi thuyền không gian, Bảo vệ Trái đất từ ngoài không gian.
  2. Dùng phi thuyền nhỏ và nhiều công nghệ tiên tiến, trung hòa độc hại trong bầu khí quyển , bao gồn cả trung hòa phóng xạ. Cụ thể ở Fukushima và nhiều nơi khác.
  3. Tái tạo và ổn định lại hệ sinh thái. Giảm tác hạo của các thảm họa tự nhiên như động đất sóng thần cháy rừng lũ lụt...
  4. Thanh lọc các chủng loài Tiêu cực đang muốn phái hoại Trái đất. Ngăn chặn việc đưa Nhân loại thành nô lệ cho chủng loài tiêu cực. Phá hủy các căn cứ ngầm của các chủng loài tiêu cực đen tối. Ngăn cản các chủng loài tiêu cưc xâm nhập Trái đất.
  5. Phá hủy máy móc công nghệ của người ngoài hành tinh đen tối. Phá hủy mạng lưới Năng lượng đen tối đang duy trì Ma trận Nô lệ.
  6. Xây dựng hàng loạt mạng lưới Năng lượng Ánh sáng, để trực tiếp đưa Ánh sáng vào Linh thể của người dân.
  7. Hợp tác với các chủng loài trong lòng đất để nâng cao rung động Trái đất và Nhân loại
  8. Cộng tác với các Dòng tộc Hoàng gia trong nhân loại, cộng tác với các hiệp hội Ánh sáng trong nhân loại để thay đổi cách quản trị. Bao gồm các lĩnh vực chính trị , kinh tế, môi trường, quân sự... trong nhân loại. Hỗ trợ thông tin và công nghệ từ sau hậu trường cho các nhóm Ánh sáng đang trực tiếp làm việc.
  9. Trực tiếp đưa các thành viên / nhân viên của Liên đoàn Thiên hà vào xã hội loài người bằng các phương thức như - Nhập thế đầu thai làm người - Walk in - Organic Portal -.... Các chủng loài có hình dáng và rung động gần giống Con người thì trực tiếp tham gia các hoạt động trong Nhân loại.

Tất cả các công việc này đều đang được tiến hành đồng loạt, đồng thời và với tốc độ ngày càng cao.

-------------

Web: khoahoctamlinh.vn/201.html
Group: fb.com/groups/khoahoctamlinhvn
Fanpage: fb.com/khoahoctamlinh.vn